Позаурочна робота з математикиУсі уроки з математикиФайли

Навчальна програма «Юні підприємці та банкіри» (Програма розрахована для 6-7-х класів)

Автор: Похонський Володимир Степанович

Навчальний заклад: Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв ім. Ігоря Герети

Програма «Юні підприємці та банкіри»

Пояснювальна записка

Сучасна людина повинна вміти аналізувати життєві фінансові проблеми і ситуації, встановлювати системні зв’язки, виявляти проблеми, знаходити способи їх розв’язування, прогнозувати події. Сьогодні учень і доросла людина постійно чують розмови про інвестиції, позики, кредити, фонди. Сучасне життя є своєрідною економічною школою. І людині слід бути обізнаною з названими вище поняттями, розуміти, як вигідніше дати чи взяти гроші під відсоток, на який термін треба вкласти гроші, щоб їх сума значно збільшилася, у який банк вигідніше вкласти гроші. Оскільки обчислення простих відсотків є базовим і використовується у фінансових операціях найчастіше, то саме простим відсоткам приділено основну увагу в роботі.

Традиційною метою освіти багато років було оволодіння системою знань, що становлять “основи наук”. Пам’ять учнів завантажувалася численними фактами, поняттями, іменами, алгоритмами і т.д. У результаті ми маємо в Україні школу, випускники якої за рівнем фактичних знань помітно перевершують своїх однолітків у більшості інших країн . Однак результати часто проводяться в останні два десятиліття міжнародних порівняльних досліджень змушують насторожитися.

Українські учні краще учнів багатьох країн  виконують завдання репродуктивного характеру, що відображають оволодіння предметними знаннями та вміннями, але їхні результати набагато нижче при виконанні завдань, зміст яких представлено в незвичайній, нестандартній формі. Якщо потрібно провести аналіз даних та їх інтерпретацію, сформулювати висновок або назвати наслідки тих чи інших змін, тобто застосувати знання в практичних, життєвих ситуаціях, наші учні погано справляються з поставленими завданнями.

Вже давно назріло питання перебудови процесу навчання, головною метою якої є розробка шляхів переходу від “школи пам’яті” до “школи мислення” і далі до “школи розвитку”. На перше місце виступають не самі знання, а способи їх отримання, аналізу, інтерпретації й інтеграції.

Дослідження психологів і вчених-методистів свідчать, що розв’язування лише математичних задач з абстрактними даними не забезпечує формуванню в учнів умінь застосовувати їх у реальних практичних ситуаціях, тобто ефективно використовувати різні математичні методи до дослідження проблем в різних науках і сферах діяльності людини. Необхідно спеціально навчати учнів поєднувати теоретичні знання, вміння розв’язувати абстрактні математичні моделі різних видів із розв’я зуванням реальних практичних проблем. Практика використання економічних задач показує, що в учнів підвищується зацікавленість у вивченні математичних методів і понять, сприяє вихованню економічної культури підростаючого покоління.

Розробка  програми  «Економічна математика» для учнів 6-7-х класів, є одним із кроків на шляху зміни навчального процесу убік підвищення його практичної застосовності. Вона входить до варіативної частини навчального процесу. Одна із цілей навчального курсу – реалізація системи розвиваючих задач, що навчають застосовувати математичні й економічні знання в реальних життєвих ситуаціях. Назва курсу пов’язане з тим, що учні даної вікової категорії із задоволенням беруть активну участь у рольових іграх, що імітують різні сфери побутової й професійної діяльності: “Домашнє господарство”, “Торгівля”, “Виробництво”, “Статистика”, “Підприємництво”, “Банки”, “Бізнес”.

Позаурочна робота з математики на сайті “Шкільне життя”

Завантажити: Навчальна програма «Юні підприємці та банкіри» (Програма розрахована для 6-7-х класів) + Сертифікат (Розмір: 343.8 KB, Завантажень: 221)
Back to top button