Конспекти уроків математики 3 класУсі уроки початкова школаФайли

Вирази виду 300+500, 600-400 (3 клас. Математика)

Автор: Рибачук Ірина Ігорівна

Навчальний заклад: Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради

Тема: Вирази виду 300+500, 600-400.

Мета:

Навчальна: ознайомити учнів з усним додаванням і відніманням круглих сотень; навчити учнів складати і обчислювати вирази виду 300+500, 600-400; закріплювати знання в учнів щодо розв’язування задач за схемою.

Розвивальна: формувати вміння учнів додавати і віднімати в межах 1000; удосконалювати вміння учнів обчислювати вирази виду 300+500, 600-400; удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі за схемою.

Виховна: виховувати любов до знань; виховувати інтерес до предмету математики; виховувати любов до ближнього.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи:

Словесні: фронтальна бесіда, пояснення, розповідь, робота з підручником.

Практичні: вправи.

Наочні: ілюстрація (таблиці), демонстрація.

Інтерактивні методи: «Мозковий штурм», робота в парах, метод «Мікрофон».

Прийоми роботи: виокремлення основного, аналогія.

Форми роботи: індивідуальна, парна, колективна.

Обладнання: роздаткові картки, таблиці, підручник, комп’ютер, проектор.

Back to top button