Програми, календарне, методичні рекомендаціїУсі уроки хіміїФайли

Документація кабінету хімії

Автор: Демидова Ольга Леонідівна
Орієнтований перелік необхідної документації у кабінеті хімії
І. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про загальну середню освіту»
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4. Національна доктрина розвитку освіти
5. Державна програма «Вчитель»
6. Конвенція про права дитини
7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
8. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
9. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
10. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
ІІ. Документація кабінету
1. Положення «Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 3 січня 2013 р.
2. Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів від 3 серпня 2012 р. № 1332/21644
3. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 6 травня 2000 р. N 770
3.1.
4. Інструктивно-методичні матеріали “Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів” від 17.07.2013 № 1/9498
5. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті хімії у поточному році
6. Про затвердження Інструкцій з інвентаризації матеріальних цінностей
7. Про затвердження Змін до Інструкцій з інвентаризації основних засобів
8. Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету хімії
9. Інвентарна книга кабінету хімії
10. Матеріальна книга кабінету хімії
11. Про інноваційну діяльність
12. Паспорт кабінету хімії
13. План роботи кабінету хімії на поточний рік
14. Перспективний план кабінету хімії
15. Копія наказу по школі про призначення завідуючим кабінетом хімії
16. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напрямку загальноосвітніх навчальних закладів – Інструктивно-методичних матеріали від 01.02.2012 № 1/9-72
17. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ № 364
18. Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів – ДСанПіН 5.5.2.008-01

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладів
2. Правила пожежної безпеки для закладів у кабінетах хімії
3. Положення про розробку інструкцій з охорони праці – ДНАОП 0.00-4.15-98
4. Посадова інструкція учителя
5. Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
6. Посадова інструкція лаборанта
7. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
8. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів
9. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
10. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу з БЖД для учнів у кабінеті хімії
11. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці в кабінеті хімії
12. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті хімії
13. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті хімії
14. Інструкція користування вогнегасником у кабінеті хімії
15. Правила електробезпеки в кабінеті хімії
16. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт у кабінеті хімії
17. Методичні рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
18. Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла у кабінеті хімії
19. Інструкція при роботі з органічними розчинниками у кабінеті хімії
20. Інструкція роботи з кислотами та лугами у кабінеті хімії
21. Інструкція роботи з металевим натрієм у кабінеті хімії
22. Дії при забрудненні ртуттю у кабінеті хімії
23. Правила користування витяжною шафою у кабінеті хімії
24. Правила зберігання хімічних реактивів у кабінеті хімії
25. Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті хімії
26. Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті хімії
27. Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті хімії
28. Схема евакуації з кабінету хімії
29. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті хімії
30. Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2014-2015 навчальному році
2. Перелік посібників з хімії на 2014-2015 н.р.
3. Програми з хімії
4. Календарне планування з хімії
5. Поурочні плани-конспекти з хімії (окремі зразки уроків)
6. Підручники з хімії
7. Посібники з хімії
8. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
9. Критерії оцінювання навчальних досягнень з хімії
10. Про обсяг характер домашніх завдань учнів
11. Інструкція з ведення класного журналу
12. Науково-популярні журнали з хімії
13. Матеріали педагогічного досвіду з хімії
14. Розробки уроків та позаурочних заходів (окремі зразки)
15. Інструкції до практичних робіт з хімії
16. Тематична картотека засобів навчання і навчального обладнання з хімії
17. Матеріали до атестації
18. Стенди постійної та змінної експозиції, таблиці
Стенди
Постійної експозиції
– Державна символіка
– Портрети видатних вчених галузі
– Правила поведінки учнів у кабінеті
– Розклад роботи кабінету хімії
– Правила безпеки життєдіяльності
– Правила протипожежної безпеки
– Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
– Довідкові таблиці (у вигляді плакатів, таблиць)
Змінної експозиції
– Матеріали до тем, що вивчаються
– Матеріали про вчених
– Матеріали про новітні розробки в галузі науки
– Результати експериментальної та дослідницької роботи учнів
– Кращі роботи учнів
Матеріали експозиції змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
19. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

VІ. Оплата праці
1. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати

VІІ. Позаштатні ситуації
1. Порядок надання першої допомоги у кабінеті хімії

Завантажити: Документація кабінету хімії + Сертифікат (Розмір: 3.2 MB, Завантажень: 1751)
Back to top button