Конспекти уроків англійської мови 5 класУсі уроки англійської мовиФайли

Матеріали до розділів “Summer is over” та “Meet my friends” за підручником О. Карп’юк. Англійська мова. 5 клас

Автор:  Смаровоз Оксана Анатоліївна

Навчальний заклад:  Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області

Мультимедійний навчальний засіб (МНЗ) «Матеріали до розділів “Summer is over” та “Meet my friends” за підручником О. Карп’юк Англійська мова. 5 клас створений згідно з чинною програмою з англійської мови.

Мета МНЗ полягає в активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього творчого мислення, уяви, самостійності в навчанні, формуванні мовленнєвих компетенцій, посиленні позитивної та активної мотивації до вивчення іноземної мови.

Методологічною основою МНЗ є принципи особистісно зорієнтованого навчання. Він має забезпечити можливість використання підручника як самовчителя, індивідуалізацію і диференціацію навчання.

Дана робота має зміст та зручні навігації, що дозволяють легко і швидко пересуватися проектом, який складається з 166 слайдів, на яких місяться узагальнюючі таблиці з граматики, схеми, запитання для контролю та ряд тренувальних вправ, і спрямована на розв’язання навчальних завдань та підвищення ефективності навчання.

У навчальному процесі МНЗ відіграє роль засобу навчання, тобто він за своїм смисловим компонентом служить для наочної демонстрації теоретичного матеріалу, для узагальнення знань, включає кожного учня в активну діяльність, доводить уявлення з теми, що вивчається, формує поняття, стійкі навички.

Матеріал посібника подано у опорних схемах з мультимедійним супроводом та вправах, де враховано логічну структуру і смислову завершеність, доступність для учнів пропонованого обсягу знань, можливість утримувати в пам’яті, рівень осмислення і засвоєння того чи іншого матеріалу для вироблення практичних умінь і навичок. Крім того, у схемах за допомогою графіки і кольору (червоний та зелений – для виділення головного) подана класифікація знань за рівнем їхньої важливості. Самі ж опори в навчальному процесі виконують такі функції:

–    допомагають сформувати в дітей повне уявлення про матеріал, що вивчається на даному уроці,   вчать бачити його  цілісно;

–    є   зразком   стислої   передачі   матеріалу,    завдяки   чому дозволяють набагато збільшити його обсяг засвоєння  на уроці ;

– полегшують процес засвоєння нового матеріалу та повторення раніше вивченого;

–      сприяють розвитку логічного    мислення, монологічного

мовлення, особливо усного;

–      вивільняють час для формування практичних умінь і навичок

у процесі виконання різного роду вправ;

–       підвищують якість знань, систематизуючи матеріал.

Представлені у мультимедійному засобі опори з мультимедіа містять головні теоретичні відомості, систематизують розрізнені поняття та явища, подаючи їх учням у сконцентрованому вигляді, включають активніше в роботу зорову пам’ять. Це полегшує розумову діяльність, сприяє швидкому засвоєнню теоретичного матеріалу, вказує шлях до практичного його застосування.

У процесі навчання опора стає для учня алгоритмом міркування, доведення, а увага зосереджується не на запам’ятовуванні чи відтворенні вивченого, а на сутності міркування, усвідомлення причинно-наслідкових залежностей і зв’язків. Діти свідомо засвоюють теоретичний матеріал: виконуючи практичне завдання, формулюють правило за схемою-опорою, що забезпечує  вищу працездатність,  високий темп уроку і зацікавленість учнів матеріалом, який вивчається. Правила чи лексику, необхідні для виконання завдання, не потрібно пригадувати, витрачаючи на це час. Учні читають їх за опорою.

Включити кожного учня в активну діяльність, довести уявлення з теми, що вивчається, до формування понять, стійких навичок, допомагають теж опори. Вони є постійними помічниками учнів.

Завдяки «стисненню» програмного матеріалу з’являється реальна можливість планувати систему різнотипних уроків у межах конкретного розділу :

–       уроку засвоєння нових знань;

–       уроку осмислення та усвідомлення знань;

–      уроку формування умінь і навичок;

–      уроку контролю та корекції знань.

Вивільнення навчального часу дає змогу урізноманітнити   навчання, а отже, активізувати   розумову   діяльність учнів, що в кінцевому результаті призводить до росту якісних показників у навчанні.

Завантажити: Матеріали до розділів “Summer is over” та “Meet my friends” за підручником О. Карп’юк. Англійська мова. 5 клас + Сертифікат (Розмір: 28.1 MB, Завантажень: 326)
Back to top button