Усі уроки німецької мовиФайли

Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання

Автор: Мась Людмила Петрівна

Навчальний заклад: Зеленогайська СЗШ

Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання

У руслі  загальноєвропейських процесів реформування та  розвитку освіти, зокрема Болонського, в Україні відбувається переорієнтація  національної освіти з накопичення знань на здатність їх застосовувати  на практиці та вчитися протягом життя. Першочерговою метою є розвиток життєво важливих компетенцій особистості , які допомогли б  їй ефективно діяти в складних соціальних умовах, критично мислити, проявляти ініціативу та вчитися впродовж життя, синтезуючи знання з різних галузей наук. Тому одним із стратегічних завдань розвитку освіти в Україні , її реформування згідно з Державною національною програмою « Освіта»  є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я. Нині мовна освіта перебуває у пошуках нових шляхів ефективного навчання школярів загальноосвітніх шкіл. Діюча навчальна програма  має новаторський, ноосферний характер і покликана одухотворити процес пізнання. Концепція мовної освіти передбачає « на основі етнопедагогічного та сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду навчання мов – рідної  та нерідної» виконання соціального замовлення на формування національно свідомої, активної, духовно багатої мовної особистості.

Завантажити: Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання + Сертифікат (Розмір: 2.1 MB, Завантажень: 178)
  
Back to top button