день вчителя сценарій смішний, жартівливий сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя для старшокласників, оригінальний сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя 2018

Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання

Автор: Мась Людмила Петрівна

Навчальний заклад: Зеленогайська СЗШ

Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання

У руслі  загальноєвропейських процесів реформування та  розвитку освіти, зокрема Болонського, в Україні відбувається переорієнтація  національної освіти з накопичення знань на здатність їх застосовувати  на практиці та вчитися протягом життя. Першочерговою метою є розвиток життєво важливих компетенцій особистості , які допомогли б  їй ефективно діяти в складних соціальних умовах, критично мислити, проявляти ініціативу та вчитися впродовж життя, синтезуючи знання з різних галузей наук. Тому одним із стратегічних завдань розвитку освіти в Україні , її реформування згідно з Державною національною програмою « Освіта»  є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я. Нині мовна освіта перебуває у пошуках нових шляхів ефективного навчання школярів загальноосвітніх шкіл. Діюча навчальна програма  має новаторський, ноосферний характер і покликана одухотворити процес пізнання. Концепція мовної освіти передбачає « на основі етнопедагогічного та сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду навчання мов – рідної  та нерідної» виконання соціального замовлення на формування національно свідомої, активної, духовно багатої мовної особистості.

Завантажити: Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання + Сертифікат (Розмір: 2.1 MB, Завантажень: 90)