ФайлиШкільному психологу

Тренінгове заняття «Психологічна гнучкість як складова професійної мобільності педагога»

Автор: Пушкарук Ірина Юріївна

Навчальний заклад: Коломийський суспільно-гуманітарний ліцей імені М.Грушевського

ПСИХОЛОГІЧНА ГНУЧКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

Тренінгове заняття

Мета: актуалізація та поглиблення знань, відпрацювання навиків психологічної гнучкості як складової професійної мобільності педагога.

Завдання:

1) розкрити поняття «психологічна гнучкість»;

2) навчити учасників простим навикам самоаналізу та саморефлексії щодо себе;

3) активізувати та виробити навики гнучкої взаємодії.

Матеріали: план конспекту для про­ведення заняття; роздатковий матеріал.

Тривалість: 1,5 год.

№ з/п Зміст роботи Мета Трива-лість, хв. Перелік матеріалів
1. Вступ,  знайомство та виявлення очікувань учасників повідомлення теми заняття; створення сприятливої, довірливої атмосфери для згуртування групи, виявлення очікувань учасників 10
2. Вправа «Послання-асоціація» сприяння в розумінні та усвідомлення присутності стереотипів в сприйнятті іншої людини 5 малюнки з зображеннями мульплікаційних та казкових персонажів
3. Опитувальник «Діагностика особистісної гнучкості/ригідності» закріплення в учасників простих навиків самоаналізу та саморефлексії 10 бланки опитувальника
4. Повідомлення «Що таке «психологічна гнучкість»? розкриття та тлумачення поняття «психологічна гнучкість» 10
5. Вправа «Відгадай свою роль» активізація та вироблення навиків гнучкої взаємодії 15 стікери з написами ролями
6. Вправа «Розмова крізь скло» надання змоги учасникам усвідомити важливість невербаліки і експресії у передачі та сприйнятті повідомлень 15 аркуші з надрукованими ситуаціями і повідомленням
7. Вправа «Різні способи ходьби» надання змоги учасникам випробувати різні способи ходьби та проаналізувати, яким способом ходити найкраще 15
8. Заключна рефлексія рефлексування пережитих на занятті емоцій та почуттів, резюмування отриманого на занятті 10

Зміст роботи

Вступ,  знайомство та виявлення очікувань учасників

Мета: повідомлення теми та мети заняття; створення сприятливої, довірливої атмосфери для згуртування групи.

Час: 10 хв.

Вправа «Послання-асоціація»

Мета: сприяння в розумінні та усвідомлення присутності стереотипів в сприйнятті іншої людини.

Час: 5 хв.

Учасники отримують по три зображення казкових/мультиплікаційних персонажів. Їхнє завдання вручити отриманого персонажа тому учаснику, з яким він найбільше асоціюється, при цьому озвучивши, чому вибрано саме цього учасника.

Обговорення.

Опитувальник «Діагностика особистісної гнучкості/ригідності»

Мета: закріплення в учасників простих навиків самоаналізу та саморефлексії;

Час: 10 хв.

Ресурси: бланки опитувальника.

Учасники отримують бланки опитувальника з інструкція: «На кожне твердження дайте відповідь «так» або «ні» і позначте свою відповідь у відповідній графі».

Твердження Так Ні
1. Корисно читати книги, котрі містять думки протилежні моїм власним    
2. Мене дратує, коли відволікають від важливої роботи (наприклад, просять поради)    
3. Свята потрібно святкувати з родичами    
4. Я можу бути в дружніх стосунках з людьми, чиї вчинки не схвалюю    
5. У грі я надаю перевагу виграшу    
6. Коли запізнююсь кудись, я не в змозі думати ні про що, окрім як швидше доїхати    
7. Мені важче зосередитись, ніж іншим    
8. Я багато часу витрачаю на те, щоб усі речі лежали на своїх місцях    
9. Я дуже напружено працюю    
10. Непристойні жарти нерідко викликають у мене сміх    
11. Впевнений, що за моєю спиною про мене говорять    
12. Мене легко перемогти у суперечці    
13. Я надаю перевагу тому, щоб ходити відомими маршрутами    
14. Все життя я дотримуюсь принципів, що базуються на почутті обов’язку    
15. Часом мої думки линуть швидше, ніж я встигаю їх висловити    
16. Буває, чиясь безглузда помилка викликає у мене сміх    
17. Буває, мені на думку спадають погані слова, часто навіть лайка, і я не можу їх позбутись    
18. Я впевнений, що за моєї відсутності про мене говорять    
19. Я спокійно виходжу із будинку, не переймаючись тим, чи закриті двері, чи вимкнене світло і т. д.    
20. Найважче для мене у будь-якій справі – це початок    
21. Я практично завжди дотримуюсь своїх обіцянок    
22. Не можна суворо засуджувати людину, котра порушує формальні правила    
23. Мені часто доводиться виконувати розпорядження людей, котрі знають набагато менше, ніж я    
24. Я не завжди говорю правду    
25. Мені важко зосередитись на якомусь завданні або роботі    
26. Хтось налаштований проти мене    
27. Я люблю доводити почате до кінця    
28. Я завжди намагаюся не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні    
29. Коли я йду вулицею, я часто помічаю зміни в навколишній обстановці: підстрижені кущі, нові рекламні щити і т. д.    
30. Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння    
31. Іноді знайомі кепкують з моєї акуратності і педантичності    
32. Якщо я помиляюся, я не серджусь    
33. Зазвичай мене насторожують люди, які ставляться до мене більш дружелюбно, ніж я очікував    
34. Мені важко відволіктись від початої роботи навіть ненадовго    
35. Коли я бачу, що мене не розуміють, я легко відмовляюсь від наміру щось довести    
36. У важкі моменти я вмію потурбуватися про інших    
37. У мене потяг до переміни місця, і я щасливий, коли блукаю десь або подорожую    
38. Мені нелегко переключатися на нову справу, але потім, розібравшись, я справляюсь з нею, краще за інших    
39. Мені подобається детально вивчати те, чим я займаюсь    
40. Мати або батько змушували підкорятись мене навіть тоді, коли я вважав це нерозумним    
41. Я вмію бути спокійним і навіть дещо байдужим, коли це стосується чужого нещастя    
42. Я легко переключаюся з однієї справи на іншу    
43. З усіх думок по спірному питанню лише одна дійсно є вірною    
44. Я люблю доводити свої вміння і навички до автоматизму    
45. Мене легко захопити новими ідеями і технологіями    
46. Я намагаюся досягнути всього наперекір обставинам    
47. Під час монотонної роботи я мимоволі починаю змінювати спосіб дій, навіть якщо це інколи погіршує результат    
48. Люди часто заздрять моєму терпінню    
49. На вулиці, в транспорті, я часто розглядаю людей, які мене оточують    
50. Якби люди не були налаштовані проти мене, я б досягнув у житті значно більше    

 Обробка та інтерпретація результатів. Підрахуйте кількість відповідей «Так» окремо за твердженнями 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 49, і відповідь «Ні» за ствердження 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50. Відповіді «так» і «ні» підсумовуються.

0-13 – Ви мобільна, гнучка, схильна до змін людина.

14-27 – Ви проявляєте риси як риси, так і гнучкості.

28-40 – Ви ригідні, схильні до стереотипів та установок, не схильні до змін у своїй позиції і переміни точки зору або стилю поведінки.

 Повідомлення «Що таке «психологічна гнучкість»?

Мета: розкриття та тлумачення поняття «психологічна гнучкість».

Час: 10 хв.

Тези для ведучого: «Гнучність є однією з інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості. Гнучкість – інтегральна характеристика особистості, що становить собою гармонічне поєднання трьох взаємозалежних і взаємозумовлюючих особистісних якостей: емоційної, поведінкової, інтелектуальної гнучкості.

Протилежні характеристики властиві ригідності, що охоплює також когнітивну, емоційну і поведінкову сфери особистості.

Ригідність у когнітивній сфері (інтелектуальна ригідність) відображає порушення здатності приймати чужу зовнішню оцінку, що призводить до труднощів усвідомлення власних психологічних проблем, актуального стану, мотивів і потреб.

Ригідність в емоційній сфері (емоційна ригідність) знижує можливість гнучкості емоційних реакцій і спричинює виявлення неадекватних фіксованих емоційних реакцій, які зумовлюють психологічні механізми формування синдрому «емоційного вигоряння».

Ригідність у поведінковій сфері (поведінкова ригідність) зумовлює функціонування досить обмеженої кількості стереотипів поведінки, неадекватне застосування наявного арсеналу поведінкових стратегій і відмову від розширення їхньої кількості за рахунок нових.

От чому проблема гнучкості, насамперед емоційної, є однією з найважливіших у розвитку конкурентоспроможної особистості. Під емоційною гнучкістю розуміють оптимальне (гармонійне) поєднання емоційної експресивності й емоційної стійкості. 

Психологічною умовою розвитку емоційної гнучкості є усвідомлення людиною ролі й значення афективної сфери особистості в оптимізації діяльності, спілкування, свого психічного і фізичного здоров´я. Динаміка емоційної гнучкості визначається гармонізацією й ускладненням її афективних виявів: здатністю «оживляти» справжні емоції, викликати позитивні емоції, контролювати негативні, тобто виявляти гнучкість поведінки, нестандартність, творчість.

Емоційна гнучкість дуже тісно пов´язана з гнучкістю поведінковою, під якою розуміють здатність людини відмовлятися від поведінки, яка не відповідає ситуації, і виробляти або приймати нові оригінальні підходи до розв´язання проблемної ситуації за незмінних принципів і моральних засад життєдіяльності.

Поведінкова гнучкість – це оптимальне (гармонійне) поєднання індивідуальних ефективних (принципово значущих) патернів поведінки та різноманітних (оригінальних) способів рольової взаємодії.

Протилежні характеристики властиві ригідності поведінки, яка перешкоджає успішному освоєнню професійної діяльності і врешті негативно впливає на психічне здоров´я особистості. У зв´язку з цим виникає необхідність серйозно і глибоко вивчити питання, пов´язані з ригідністю поведінки як чинником деструктивної професіоналізації фахівця і пошуком шляхів її подолання й запобігання.

Інтелектуальна гнучкість. У вітчизняній і закордонній літературі поняття інтелектуальної гнучкості різні автори трактують неоднозначно. З одного боку, при описі інтелекту багато авторів використовують поняття гнучкість, з іншого боку, гнучкість розглядають як самостійну характеристику в дослідженнях, присвячених вивченню особистості, креативності мислення.

Інтелектуальна гнучкість – інваріантна особистісна характеристика, структура якої – це оптимальне сполучення двох груп якостей: легкості, спритності, ініціативності, оригінальності при прийнятті рішень і автономність, незалежність у судженнях, критичність, толерантність до плюралізму поглядів.

Вправа «Відгадай свою роль»

Мета:  активізація та вироблення навиків гнучкої взаємодії.

Час: 15 хв.

Учасники розігрують сценку прийняття рішення, взаємодіючи з іншими відповідно до їхніх ролей, що написані у них на «короні». По завершенню необхідно відгадати свою роль.

Обговорення.

Вправа «Розмова крізь скло»

Мета: надання змоги учасникам усвідомити важливість невербаліки і експресії у передачі та сприйнятті повідомлень.

Час:15 хв.

Учасники діляться на пари; представникам від пари роздаються аркуші з прописаними ситуаціями і повідомленням, яке необхідно терміново передати учаснику за «склом». Потім пари міняються ролями.

Обговорення.

Вправа «Різні способи ходьби»

Мета: надання змоги учасникам випробувати різні способи ходьби та проаналізувати, яким способом ходити найкраще.

Час:15 хв.

Учасники ходять різними способами: на пальцях, на п’ятах, на внутрішній і зовнішній стороні стопи.

Обговорення.

Заключна рефлексія

Мета: рефлексування пережитих на занятті емоцій та почуттів, резюмування отриманого на занятті.

Час: 10 хв.

Підводиться підсумок. Учасники проговорюють, з чим вони завершують.

Аплодисменти на завершення.

Завантажити: Тренінгове заняття «Психологічна гнучкість як складова професійної мобільності педагога» + Сертифікат (Розмір: 353.5 KB, Завантажень: 90)
Back to top button