Методика викладання математикиУсі уроки з математикиФайли

Формування мотивації та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Автор: Шпиленко Раїса Пантеліївна

Навчальний заклад: Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114

Формування мотивації та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Вступ

Перетворення, що відбуваються в Україні в різних сферах соціального життя, вимагають розробки нових підходів до подальшого розвитку системи освіти. Проблема методів навчання є особливо актуальною. Життя вимагає удосконалення відомих методів і розроблення нових, в тому числі й методів навчання математики.

У Національній доктрині розвитку освіти наголошено: «Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя».

Для того, щоб людина могла працювати творчо в різних галузях життя, вона повинна мати міцні знання основ наук, узагальнені вміння і навички, певні позитивні якості розуму і характеру, почуттів і переконань, вона повинна вміти використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, вміти критично мислити, опрацювати різноманітну інформацію, прагнути змінити своє життя на краще.

Перед кожним новим поколінням життя ставить все складніше завдання і для їх розв’язання потрібний все вищий рівень освіченості особи.

У процесах формування мислення, гартування характеру й виховання моральних якостей учня вирішальною є роль учителя. Від його педагогічної майстерності залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Але водночас виникає проблема: якими повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили і перетворити їх у творчі досягнення. Потрібно намагатися створити сприятливі умови для самовираження кожної дитини в різних видах діяльності, в тому числі й навчально-виховній.

Основною формою організації навчальної діяльності учнів в нашій країні є класно-урочна система навчання, основна форма організації навчання – урок. Організаційні форми значною мірою впливають на конкретний хід навчання та результати навчального процесу.

Все гостріше стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання.

Виявити здібності та можливості учня, максимально використати їх для розвитку його особистості можна не лише вдосконаленням змісту шкільного курсу математики, а й впровадженням таких методів, засобів та організаційних форм навчання, які б активізували пізнавальну діяльність школярів, розвивали їх мислення, здібності, привчали працювати самостійно і творчо.

Математика багатьом учням дається нелегко. І якщо в учня немає мотивів її вивчати або ці мотиви слабкі, навчання перетворюється на муку. У цьому полягає одна з найважливіших причин відставання багатьох школярів з математики. Усунути її можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви навчання.

Актульність теми: головною умовою формування пізнавальної активності школярів є зміст і організація уроку. Пошук і вибір способу побудови уроку з математики слід пов’язувати з формуваннями умінь учнів спостерігати,аналізувати, узагальнювати, ставити питання,  відстоювати  свої думки. Якщо в учнів виникло бажання розуміти, вивчати новий матеріал, з’явилася зацікавленість роботою, якщо вони стають співучасниками навчально-пізнавального процесу, тоді мислення учнів активізується. Тому актуальним завданням для вчителя на кожному уроці є зацікавити учня вивченням  предмета і підтримувати цю зацікавленість.

Мета роботи: з’ясувати особливості реалізації проблеми формування мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.

Завдання роботи:

  1. Вивчити досвід роботи педагогів-новаторів з питань формування мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.
  2. Продемонструвати фрагменти уроків окремих тем на уроках математики в 5-11 класах.
  3. Визначити доцільність використання інтерактивних технологій в процесі формування активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.
  4. Синтезувати зроблені спостереження у висновках.
Завантажити: Формування мотивації та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики + Сертифікат (Розмір: 536.9 KB, Завантажень: 516)
Back to top button