день вчителя сценарій смішний, жартівливий сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя для старшокласників, оригінальний сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя 2018

Shopping in London (6 клас. Англійська мова)

Автор: Носенко Ольга Олександрівна

Навчальний заклад: Чернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів “Надія” Чернігівської районної ради Запорізької області

Тема. Shopping.

Підтема. Shopping in London.

Практична мета. Закріпити вживання лексичного матеріалу теми «Shopping»; навчати учнів вести діа­лог на задану тему; навчати учнів монологічного ви­словлювання в рамках комунікативної задачі уроку; навчати учнів читання з метою повного розуміння зміс­ту прочитаного; навчати учнів сприймати англійську мову під час прослухування.

Освітня мета. Формувати уявлення учнів про традиції та звички англійців під час здійснення покупок; розширювати лінгвістичний кругозір учнів.

Розвивальна мета. Розвивати в учнів аудіофонетичні навички; розвивати навички вирішування комунікативних задач уроку в заданих ситуаціях для спілкування; формувати здатність та го­товність учнів здійснювати безпосереднє спілкування на уроці на задану тему; розвивати оперативну та вер­бальну пам’ять, увагу, комунікативну уяву; розвивати навички учнів в аудіюванні з метою здобуття необхід­ної інформації; розвивати культуру читання, в зв’язку з чим розвивати вміння виділяти значущі елементи тексту.

Виховна мета. Прищеплювати вміння поводитися в магазині; формувати в учнів культуру спілку­вання; виховувати ввічливість; прищеплювати учням уміння роботи в парах і колективі; заохочувати учнів до творчого підходу до роботи на уроці.

Обладнання уроку. Підручник, телевізор, нетбук, презентація “Shopping in London”, роздаваль­ний матеріал (HO1), (HO2), (HO3), (HO4), (HO5), “гроші” для оцінювання.

Тип уроку. Урок розвитку навичок і вмінь.

Завантажити: Shopping in London (6 клас. Англійська мова) + Сертифікат (Розмір: 376.6 KB, Завантажень: 1236)