Конспекти уроків англійської мови 6 класУсі уроки англійської мовиФайли

Shopping in London (6 клас. Англійська мова)

Автор: Носенко Ольга Олександрівна

Навчальний заклад: Чернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів “Надія” Чернігівської районної ради Запорізької області

Тема. Shopping.

Підтема. Shopping in London.

Практична мета. Закріпити вживання лексичного матеріалу теми «Shopping»; навчати учнів вести діа­лог на задану тему; навчати учнів монологічного ви­словлювання в рамках комунікативної задачі уроку; навчати учнів читання з метою повного розуміння зміс­ту прочитаного; навчати учнів сприймати англійську мову під час прослухування.

Освітня мета. Формувати уявлення учнів про традиції та звички англійців під час здійснення покупок; розширювати лінгвістичний кругозір учнів.

Розвивальна мета. Розвивати в учнів аудіофонетичні навички; розвивати навички вирішування комунікативних задач уроку в заданих ситуаціях для спілкування; формувати здатність та го­товність учнів здійснювати безпосереднє спілкування на уроці на задану тему; розвивати оперативну та вер­бальну пам’ять, увагу, комунікативну уяву; розвивати навички учнів в аудіюванні з метою здобуття необхід­ної інформації; розвивати культуру читання, в зв’язку з чим розвивати вміння виділяти значущі елементи тексту.

Виховна мета. Прищеплювати вміння поводитися в магазині; формувати в учнів культуру спілку­вання; виховувати ввічливість; прищеплювати учням уміння роботи в парах і колективі; заохочувати учнів до творчого підходу до роботи на уроці.

Обладнання уроку. Підручник, телевізор, нетбук, презентація “Shopping in London”, роздаваль­ний матеріал (HO1), (HO2), (HO3), (HO4), (HO5), “гроші” для оцінювання.

Тип уроку. Урок розвитку навичок і вмінь.

Завантажити: Shopping in London (6 клас. Англійська мова) + Сертифікат (Розмір: 376.6 KB, Завантажень: 2221)
Back to top button