ФайлиШкільному психологу

Корекційно – розвивальна програма для учнів 8-10 класів «Щаслива родина – багата Україна!»

Автор: Гайдамака Марина Олександрівна

Навчальний заклад: Комунальний заклад “Куп’янська спеціальна школа” Харківської обласної ради

Корекційно – розвивальна програма для учнів 8-10 класів «Щаслива родина – багата Україна!»

Проблема сім’ї є особливо актуальною для вивчення процесів виховання та розвитку учнів які навчаються і виховуються в спеціальних навчальних закладах.  Саме родинно-сімейні цінності зорієнтовують поведінку та вчинки дітей, впливають на рівень її духовної культури, на процес самовизначення та самореалізації. Однак сім’я в структурі українського суспільства перебуває в стапі складних соціально-економічних, духовно-культурних умовах. Більшість українських сімей характеризують такі явища, як низький матеріальний рівень забезпечення, депопуляція, достатньо низький середній вік життя. Святий, найголовніший обов’язок батьків – виховання дітей, втрачає морально-духовну складову: збільшилася кількість неповних сімей, дітей без батьківського піклування. На сьогоднішній день викликають стурбованість погляди учнів старших класів на створення сім’ї, функції членів сім’ї, особливо народження та виховання дітей, відповідальність б атьків за виховання здорового громадянина своєї держави.

Слід відзначити, що мало хто із батьків дітей які навчаються в спеціальному навчально-виховному комплексі, проявляють інтерес до виховання своїх дітей на всіх етапах їхнього розвитку. Не всі батьки проводять сімейно-родинні свята, зберігають сімейні реліквії, традиції, беруть участь в навчально-виховних заходах дитини (походах, турнірах, спортивних іграх «Мама, тато і я») і тим самим не впливають на виховання дітей у ранньому віці, не впливають на прийняття своїми дітьми важливих життєвих рішень (куди піти вчитися, перші дорослі відносини, працевлаштування, створення певного типу сім’ї) . Пошана і любов до матері та батька з боку підростаючого покоління – одна з головних умов побудови власного щасливого життя. Тому ми звертаємося з проханням до вчителів – слід обов’язково зосереджувати увагу учнів на необхідності свого постійного розвитку як запоруці створення власної щасливої сім’ї в майбутньому, а не на прагненні змінити щось у батьківській сім’ї. Саме вміння вибудовувати гармонійні стосунки з матір’ю та батьком, з усіма родичами є дуже важливим кроком на цьому шляху.

У програмі пропонується знайомство з мотивами і принципами створення сім’ї, побудованими на природній системі цінностей людини, які дозволяють ще в дошлюбний період закласти надійний фундамент сім’ї. І тільки після цього творчо будувати на ньому свідоме сімейне життя. Програма дає також можливість кожному учню створити саме своє бачення щасливої сім’ї, не копіюючи при цьому загальновідомі зразки, які часто нав’язуються засобами масової інформації.

Сучасний світ змінюється дуже швидко, змінюються й вимоги до людини. Саме щаслива сім’я, на нашу думку, дасть можливість  чоловікам та жінкам свідомо розвиватися, бути гармонійними, самодостатніми, реалізованими в суспільстві  й допомагати в цьому іншим.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про необхідність відродження родинно-сімейних цінностей як важливого аспекту формування духовної культури та підготовки дітей до створення стабільної і дружньої сім’ї.

Мета програми полягає у визначенні впливу родинно-сімейних цінностей на формування духовної культури учнів в період навчання і виховання в спеціальному навчально-виховному комплексі. Відомо, що сім’я – соціальна група, в основі якої лежать кровні зв’язки, шлюб, побутові, морально-етичні, духовно-культурні норми співжиття, соціальний досвід виховання дітей. В основі сімейного виховання має бути педагогічна культура батьків і досвід попередніх поколінь з питання виховання дітей як важливого аспекту рівня духовної культури. Перш за все це повага до родини, рідної землі, національних особливостей свого народу, традицій, звичаїв, всієї духовно-культурної спадщини. Рівень педагогічної культури батьків характеризує суму знань з психології, педагогіки, фізіології, гігієни, вміння та навички набуті в процесі виховання дітей та догляду за ними. Основними складовими педагогічної культури батьків має бути мовленнєва культура, культура праці і побуту, аспекти духовної культури в цілому.

Відродження духовної культури української сім’ї на основі родинно- сімейних цінностей неможливе без визначення і утвердження ролі матері-берегині, жінки-матері. А це важливий аспект, від якого залежить збереження родинних цінностей через духовно- культурні надбання: мову, традиції, звичаї. Саме перші моральні істини утверджуються через колискову мамину пісню, ніжний голос, який пробуджує в душі дитини любов до прекрасного, батька й матері, людей, які її оточують. Перші почуття взаємодопомоги, піклування про інших родичів теж проявляють в сім’ї, коли дитина вчиться піклуватися про менших та допомагати старшим.

Послідовна виховна робота у навчальному закладі допоможе встановити спадковість поколінь, сприятиме появу і утвердженню позитивних рис та поваги до батьків, родинних традицій, формуванню духовного потенціалу сім’ї.

Позитивних результатів можливо досягти у вирішенні проблеми підготовки учнів до створення сім’ї через реалізацію корекційно-розвивальної програми для дітей з порушеннями пізнавальної діяльності «Щаслива родина – багата Україна!» яка передбачає комплекс корекційних занять і виховних  заходів у таких формах як психологічні тренінги для батьків на тему «Сімейний альбом»,  години спілкування з психологом «Мова родини»,  відзначення родинного календаря (день народження, свято матері, новий рік), години спілкування з питань здорового способу життя «Здорові діти – здорова родина-здорова Україна!».

Для реалізації корекційно-розвивальної програми   поставлено мету: допомогти учням визначити для себе необхідність в самореалізації ( як донька і син, мамо і тато, визначитися в професійному становленні, як людина в життєдіяльності).

      Основними складовими корекційно-розвивальної програми  є формування родинно-сімейних цінностей як необхідної складової духовної культури особистості ми визначили чотири етапи з метою психолого-педагогічної, морально-етичної, духовно-культурної допомоги учнів у підготовці до створення сім’ї.

Очікувані результати змістовної реалізації програми «Щаслива родина – багата Україна!»:

– зміна уявлень у дітей про необхідність створення сім’ї;

– усвідомлення ролі сімейних відносин у самореалізації людини;

– вироблення у дітей  особистої відповідальності за вибір шлюбного   партнера;

– усвідомлення відповідальності за планування та народження дітей;

– прогнозування особистої моделі сім’ї;

– усвідомлення причин сімейних конфліктів та розлучень;

– визначення особистих складових сімейного щастя.

Завантажити: Корекційно – розвивальна програма для учнів 8-10 класів «Щаслива родина – багата Україна!» + Сертифікат (Розмір: 392.1 KB, Завантажень: 75)
Back to top button