Конспекти уроків історії України 7 класУсі уроки історіїФайли

Історичні диктанти (7 клас. Історія України)

Автор: Беца Надія Павлівна

Навчальний заклад: Верхньоворітський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області

Тема: Розселення слов’янських племен на території України

1.Назвіть хронологічні рамки Великого розселення слов’ян. (5-7 ст.)

2.На які гілки поділяють слов’ян.(східні, західні, південні)

3.Скільки племінних союзів існувало на території України у 8-9 ст. (7)

4.Як називали служителів язичницьких обрядів. (волхви)

5.Святилища для вшанування богів. (капища)

6.Укріплені поселення-фортеці. (городища)

7.Як називався міжплемінний союз, утворений у 7 ст. (Дулібський)

8.Кочові племена, які нападали на слов’ян.(авари )

9.Натуральний або грошовий податок, який підкорені племена сплачували переможцю.(данина)

10.Як східні слов’яни називали жителів Скандинавії. (варяги)

11.Які племена розселилися в районі річок Десна, Сейм, Сула. (сіверяни)

12.В Середньому Подніпров’ї  мешкали…(поляни)

Тема:Утворення Русі-України.

1.В якому році Аскольд здійснив похід на Візантію.(860 р.)

2.Назвіть роки правління Олега. (882-912 рр.)

3.Кому належить вислів «Хай буде се мати городам руським». (Олег)

4.Коли Олег здійснив походи на Візантію. (907,911 рр.)

  1. Хто зо легендою заснував Київ. (Кий,Щек, Хорив та сестра Либідь )

6.З чиїм ім’ям пов’язують першу спробу впровадження християнства. (Аскольд)

7.Назвіть ім’я князя, який прибив свій щит на ворота Константинополя. (Олег)

8.Вкажіть іншу назву Константинополя. (Царгород)

9.Назвіть племінне союз, навколо якого починається об’єднання східних слов’ян у 9 ст. (поляни)

10.Чим закінчилися походи Олега на Візантію. (підписанням угоди)

11.Назвіть писемне джерело, з якого вчені черпають відомості про створення Київської Русі.(«Повість минулих років»)

12.Представники якої династії княжать в Київській Русі з кінця 9 ст. (Рюриковичі)

Тема:Київська Русь за перших Рюриковичів

1.Назвіть роки  правління князя Ігоря.(912-945 рр.)

2.Щорічний об’їзд князем своїх територій для збору данини. (полюддя)

3.Коли відбувся перший похід князя Ігоря на Константинополь. (941 р.)

4.Хто посів київський престол після смерті Ігоря. (Ольга)

5.Фіксований розмір данини. (урок)

6.Коли відбулася подорож Ольги до Константинополя. (957 р.)

7.Хто став наступником Ольги. (Святослав)

8.Як називалися місця для збору данини. (погости)

9.Кому належить вислів «Іду на Вас». (Святославу)

10.В якому році Святослав розгромив Хозарський каганат. (965 р.)

11.Розбивши хозар, Святослав відкрив дорогу на Русь іншим кочовим племенам. Яким? (печенігам)

12.Назвіть роки правління Святослава. (964-972рр.)

Тема: Київська держава за часів Володимира Великого.

1.Коли Володимир Великий посів великокнязівський стіл. (980 р.)

2.Як називалася центральна укріплена частина Києва. (дитинець)

3.Коли було прийнято християнство як державну релігію. (988 р.)

  1. Які східнословꞌянські племена Володимир Великий приєднав до Київської держави. (волиняни. хорвати)
  2. Де було охрещено Володимира. (м.Херсонес (Корсунь))

6.Назвіть першу церкву , побудовану в Києві. (Десятинна)

7.Найбільш заселена частина Києва. (Поділ)

8.Як називалися монети, які карбував Володимир. (срібляники, златники)

9.Як називалася система укріплень на південно-східному кордоні держави. (Змієві вали)

10.Назвіть роки правління Володимира Великого. (980-1015 рр.)

11.Коли почалося будівництво Десятинної церкви. (989 р.)

12.Який державний символ зображений на цеглині Десятинної церкви. (тризуб)

Тема: Київська держава за правління Ярослава Мудрого.

1.Коли Ярослав Мудрий стає «єдиновладним правителем» Київської держави. (1036 р.)

2.Коли відбулося призначення першого митрополита-русича. (1051 р.)

3.Назвіть роки правління Ярослава Мудрого. (1019-1054 рр.)

4.Як називався парадний вʼїзд до Києва. (Золоті Ворота)

5.Малюнок, викладений на стінах з різнокольорових шматочків скла. (мозаїка)

6. Назва збірки законів Київської Русі часів Ярослава Мудрого. («Руська правда»)

7.Малюнок фарбами на вологій штукатурці. (фреска)

8.Майстерня для переписування книг. (скрипторій)

9.Кого називали «тесть Європи». (Ярослава Мудрого)

10.Коли завершено будівництво Софійського собору. (1037)

11.Імʼя молодшого брата Ярослава, з яким він був співправителем до 1036 р. (Мстислав)

12.Коли засновано Печерський монастир. (1051 р.)

Тема: Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта.

1.Софійський собор збудовано за князя…(Ярослава Мудрого)

2.Якою мовою писали найважливіші богослужбові книги на Русі. (церковнословʼянською)

3.Написи, видряпані на твердих поверхнях. (графіті)

4.Ілюстрації, якими оздоблювали рукописні книги. (мініатюри)

5.Матеріал, на якому писали на Русі. (пергамент)

6.В якому місті знаходиться Спасо-Преображенський собор. (Чернігів)

7.В якій техніці виконана ікона Богоматір Оранта. (мозаїка)

8.Коли була заснована школа для жінок при Андріївському монастирі (1086

9.Найдавніша книжна пам’ятка, яка збереглася до наших днів. (Остромирове Євангеліє)

10.Протягом якого часу будувалася десятинна церква. (989-996)

11.Хто був ініціатором створення школи для жінок. (Янка Всеволодівна)

12.Назвіть найпоширеніший будівельний матеріал на Русі. (дерево. камінь)

Тема:Суспільне та господарське життя за доби розквіту Київської Русі.

1.Воїни на Русі. (дружина)

2.Особисто вільні селяни. (смерди)

3.На верхівці суспільної піраміди знаходилися…(князі, бояри)

4.Селяни, які працювали за позику. (закупи)

5.Селяни, які працювали за договором. (рядовичі)

6.Люди, які втрачали звʼязок зі звичним середовищем. (ізгої)

7. Залежні селяни. (холопи)

8.Як жителі Скандинавії називали руські землі. («країна градів»)

9.Як називалася велика зала. (гридниця)

10.Сухопутний шлях до Каспійського моря, країн Закавказзя та Сходу. (залозний)

11.Найстаріша частина міста, міцно укріплена. (дитинець)

12.Частина міста, де мешкали купці. Ремісники, велася торгівля. (поділ)

  

Тема: Київська Русь за наступників Ярослава.

1.Коли відбулася битва між руськими князями  і половцями на р. Альта. (1068 р.)

2.Хто з синів Ярослава Мудрого отримав Чернігів. (Святослав)

3.Яке князівство отримав Всеволод Ярославович. (Переяславське)

4.Хто з князів утворив тріумвірат. (Ізяслав. Святослав, Всеволод)

5.За допомогою якої іноземної армії Ізяслав повернув київський престол. (польської)

6.На якому з’їзді князів ухвалена «Правда Ярославичів» . (Вишгородському)

7.Хто був одним із ініціаторів Любецького з’їзду. ( Володимир Мономах)

8.Коли був скликаний Любецький з’їзд. (1097 р.)

9.Принцип князівської вотчини схвалений на…( Любецькому  з’їзді)

10.В якому році відбувся Вишгородський з’їзд князів. (1072 р.)

11.Який із синів Ярослава Мудрого отримав Київський престол. (Ізяслав)

12. Імʼя польського короля, до якого Ізяслав звернувся за допомогою. (Болеслав ІІ)

 

Тема: Київська Русь за правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава.

1.Хто є автором твору «Повчання дітям». (Володимир Мономах)

2.Хто запросив Володимира  Мономаха на київський престол. (кияни)

3.Назвіть роки правління Володимира  Мономаха. (1113-1125 рр.)

4  Хто є автором «Повісті минулих років». (Нестор)

5.Чи характерна для Володимира  Мономаха «шлюбна дипломатія». (так)

6.Назвіть роки правління Мстислава Великого. (1125-1132 рр.)

7.Коли було побудовано міст через Дніпро. (1115 р.)

8.Як називався період в історії Київської держави після смерті Мстислава Великого. (феодальна роздробленість)

9.Які князівства за доби роздробленості розташовувалися на території України. (Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське)

10.В якому році була укладена перша редакція «Повісті минулих років». (1113 р.)

12. Форма правління Київської держави часів роздробленості. (федеративна монархія)

 

Тема: Політичне та мистецьке життя Київського, Переяславського та Чернігівського князівств доби роздробленості.

1.Які династії правили в Чернігівському князівстві. (Ольговичі, Давидовичі)

2.Коли відбувся похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців. (1185 р.)

3.В якому творі описано похід Ігоря. («Слово о полку Ігоревім»)

4.До якого року відноситься найдавніша писемна згадка назви «Україна». (1187 р.)

5.Відомий іконописець. (Алімпій).

6.В якому році створений «Ізборник Святослава». (1073 р.)

7. В якому творі вперше згадується назва «Україна». («Слово о полку Ігоревім»)

8. Правила, за якими творять ікони. (канони)

9.Куди була вивезена Вишгородська ікона Богоматері. (Суздаль)

10. Останній храм, стіни якого були прикрашені мозаїками. (Михайлівський золотоверхий собор)

11.У Переяславському князівстві періоду роздробленості найшановнішим князем був…(Володимир Глібович)

12.Чим закінчився похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців.(поразкою)

 

Тема:Галицьке і Волинське князівства.

1.Яка династія перебувала на престолі у Галицькому князівстві. (Ростиславичі)

2.Галицьке боярство було незалежне від князів. (так0

3. Найвідоміший правитель Галицького князівства. (Ярослав Осмомисл)

4.Коли створено Галицько-Волинську державу. (1199 р.)

5.Про якого князя йдеться «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорськії». (Ярослав Осмомисл)

6.Який князь об’єднав Галичину і Волинь. (Роман)

7.Назвіть роки правління Ярослава  Осмомисла. (1153-1187 рр.)

8.У басейнах яких річок лежали землі Галицького і Волинського князівств. (Західний Буг, Прут, Дністер)

9. Яке місто заснував Володимир Святославович на знак приєднання волинських земель до Києва. (Володимир)

10. Який природний кордон відокремлював Галицьке князівство від сусідів на південному заході. (Карпати)

11.Центром якого князівства було м. Володимир. (Волинського)

12.Центром Галицького князівства було місто Галич)

 

Тема: Утворення Галицько-Волинської держави .

1.Хто був засновником Галицько-Волинської держави. (Роман Мстиславич)

2.Коли Галицьке і Волинське князівства об′єдналися в одну Галицько-Волинську державу. (1199 р.)

3.В якому році Роман Мстиславич захопив Київ. (1203)

4.Тимчасове захоплення частини або всієї території однієї держави збройними силами іншої держави. (Окупація)

5.Стара земельна знать в Галичині й на Волині. (Бояри)

6.На які князівства поширилася влада Романа  Мстиславича. (Галицьке, Волинське, Київське)

7.В якому році загинув Роман Мстиславич. (1205)

8.Коли Данило остаточно утвердився в Галичі. (1237-1238)

9.Ім′я 5-річного королевича угорського , який став королем Галича. (Коломан)

10.Хто став союзником Данила у боротьбі за владу. (Мстислав Удатний)

11.Про кого слова польського хроніста XIIIст.:»За короткий час він так піднявся, що правив над усіма землями і князями Русі». (Роман Мстиславич)

12.На території яких країн переховувалися Данило і Василько. (Угорщини, Польщі)

Тема: Монгольська навала на українські землі.

1.Назвіть ім′я найголовнішого монголького хана на поч.. XIIIст. (Чингісхан)

2.Коли і де відбулася перша битва з монголами.(1223 р.. на р.Калка)

3.З ким об′єдналися руські князі під час битви на р.Калка. (Половці)

4.Куди був спрямований похід Батия в 1237 р. (Пн.-Сх. Русь)

5.В якому році Батий рушив на Волинь. (1241 )

6. Коли Батий захопив Київ. (6 грудня 1240)

7.Хто керував обороною Києва. (Тисяцький Дмитро)

8.Назіть державу, яку створив Батий. (Золота Орда)

9.Представник монгольського хана на завойованих землях. (Баскак)

10.Грамота на володіння. (Ярлик)

11.На які країни пішов Батий після Галицько-Волинської держави.(Польщу, Угорщину)

12.Хто першим потрапив під натиск монгольських військ. (Половці)

 

Тема: Розвиток Галицько-Волинської держави за  Данила Галицького.

1.Назвіть роки правління Данила Галицького. (1237-1264)

2.Коли Данило Галицький  здійснив подорож до Золотої Орди. (кін.1245-поч.1246 р)

3.В якому році засновано м. Львів. (1256)

4. Коли Данило Галицький розгромив німецьких рицарів-хрестоносців. (1238)

5. В якому році Данило був коронований . (1253)

6.Кого переміг Данило Галицький     у 1245 р. під Ярославом. (Угорських рицарів)

7.Хто став наступником Данила Галицького. (Лев Данилович)

8. В якому році столицю Галицько-Волинської держави перенесли до Львова. (1372)

9.Під яким містом Данило Галицький    розгромив німецьких рицарів-хрестоносців.(Дорогичин)

10.Яке місто збудував Данило Галицький    на честь свого сина. (Львів)

11.На які верстви населення спирався Данило Галицький   у внутрішній політиці. (Селяни, міщани)

12.Суть військової реформи Данила Галицького. (Створення ополчення)

Тема:Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі,Угорщини,  Литви за галицько-волинську спадщину.

1.Роки правління Юрія І Львовича. (1301-1308)

2.Назвіть наступників Юрія І Львовича.(Андрій Юрієвич і Лев ІІ Юрієвич)

  1. В якому році відновили окрему Галицьку митрополію. (1303)

4.Хто був останнім князем Галицько-Волинської держави. (Юрій ІІ Болеслав)

5.Кого називали «непоборним щитом» проти монголів. (Андрій Юрієвич і Лев ІІ Юрієвич)

  1. Хто був останнім представником династії Романовичів. (Юрій ІІ Болеслав0

7.Кого галицькі й волинські бояри запросили на престол у 1340 р.(Любарта)

8.Коли Галичина остаточно була приєднана до Галичини. (1387)

9.Коли відбулися походи польського короля на Галичину. (1340, 1349)

10.Яку найбільшу споруду Любарт створив у Луцьку. (Замок)

11.Церковно-адміністративний округ,який  очолював митрополит. (Митрополія)

12.Назвіть головні здобутки Юрія І Львовича.(Створення митрополії)

 

Тема:Культура Галицько-Волинської держави.

1.Культура яких держав впливала на культуру Галицько-Волинської держави.(Візантії, Польщі, Угорщини, Литви)

2.Особливістю галицької архітектури було поєднання…стилів (Візантійського і романського)

3.Чи існували школи в Галицько-Волинській державі.(Так)

4.Мова, якою складалися міжнародні документи, яку використовували у міжнародному спілкуванні.(Латинська)

5.Найвизначніша літописна пам′ятка XIIIст. (Галицько-Волинський літопис)

6.Матеріал. який використовували для будівництва споруд. (Дерево, камінь)

7.Назвіть типи ікон із зображенням Богородиці. (Одигітрія, Оранта)

8.В якому році написано «Повість про осліплення Василька».(1097)

9.Назвіть мистецький твір, який представляв галицьку школу іконописання. (Ікона св. Юрія Змієборця)

10.Хто виступав в ролі вчителів. (Священники, дяки)

11.Де був написаний Галицько-Волинський літопис. (Холм, Володимир)

12.Назвіть найгарнішу церкву в Галичині і хто її збудував.(Церква Івана, Данило Галицький)’

Тема: Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі.

1.Великі землевласники, представники родової знаті. (Магнати)

2.Коли Галичина і Зх. Волинь остаточно відійшли до Польщі. (1387)

3.Назвіть центр Руського королівства. (Львів)

4.Коли створено Руське королівство. (1434)

5.Яке воєводство було створено на Зх.Волині. (Белзьке)

6.Литовський князь, який воював із Золотою Ордою. (Ольгерд)

7.Коли відбулася битва на Синіх Водах. (1362)

8.Коли була укладена Кревська унія. (1385)

9.Які території відійшли до Литви внаслідок битви на Синіх Водах. (Пд.Київщина, Сх. Поділля)

10.Розширення своїх територій за рахунок захоплення чужих. (експансія)

11.Державна мова Великого князівства Литовського. (Руська)

12.Як називалося воєводство з центром у м. Кам′янець-Подільський. (Подільське)

Тема: Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

1.Самоврядування окремих територій в межах певної держави. (Автономія)

2.Коли відбулася Грюнвальдська битва. (1410)

3.Зосередження керівництва в одному центрі. (Централізація)

4.Литовський князь, який хотів ліквідувати  Кревську унію. (Вітовт

5.В якому році припинило існувати Волинське князівство. (1452)

6.Який титул отримав Вітовт у 1392 р. (Великий князь Литовський)

7.Хто був останнім Київським князем у ХV ст… (Семен Олелькович)

8.В якому році припинило існувати Київське князівство.(1471)

9.Коли укладено Городельську унію. (1413)

10.Хто став Великим князем Литовським після смерті Вітовта. (Свидригайло)

11.Коли відбулася битва під Вількомиром. (1435)

12.Коли відбувся з′їзд європейських монархів у Луцьку. (1430

 

Тема:Українські землі у складі Угорщині, Молдовського князівства, Московської держави та Кримського ханату.

1.З чиїм ім′ям пов′язана значна розбудова Мукачівського замку. (Ф.Коріатович)

2.Коли вперше  в документах з′явилася назва «Буковина».(1392)

3.Інша назва Буковини до ХІV ст.. (Шипинська земля)

4.Під владою якої держави перебувала Буковина з 1514 р.

5.В якому році Чернігово-Сіверські землі відійшли до Московії. (1503)

6.Як називався Кримський півострів. (Таврія)

7.У якому році кримський хан визнав себе васалом турецького султана. (1478)

8.Столицею Кримського ханства стало м….(Бахчисарай)

9.Що було причиною загарбання угорцями Закарпаття. (Роздробленість Київської Русі)

10.Назвіть московських князів, за яких до Московської держави були приєднані українські землі. (Іван ІІІ, Василь ІІІ)

11.Наука, що вивчає кількість і склад народонаселення. (Демографія)

12.Коли Кримський хан  Менглі-Гірей напав на Київ. (1482)

 

Тема: Суспільне та господарське життя.

1.Кого називали «некоронованим королем» Русі. (Костянтина Острозького)

2.Які верстви населення належали до панівного стану. (князі, пани)

3.Назвіть основну ознаку пана. (вотчинна земля)

4.Назвіть найчисельніший прошарок панівного стану. (дрібна шляхта – земʼяни)

5.Коли була підписана Городельська унія. (1413 р.)

6.Найчисельнішою верствою населення були…(селяни)

7.Великі багатогалузеві господарства, де сировина не тільки вироблялася, а й перероблялася. (фільварки)

8.Право на міське самоврядування. (магдебурзьке право)

9.В якому році м. Львів отримало магдебурзьке право. (1356 р.)

10.Як називалися ремісничі обʼєднання. (цехи)

11.Орган самоврядування в місті. (магістрат)

12.Місто, яке першим на українських землях здобуло магдебурзьке право. (Сянок)

 

Тема: Культура та освіта.

1.Хто навчав дітей в школах. (церковнослужителі)

2.Український вчений, ректор Болонського університету. (Ю.Дрогобич)

3.Де українці здобували вищу освіту. (західноєвропейські університети)

4.Хто побудував замок у Луцьку. (Любарт)

5.Фортеця на р. Дністер. (Хотинська)

6.Архітектурний стиль, елементи якого  переважали у будівництві  на західноукраїнських землях. (готика)

7.Провідний жанр тогочасного малярства. (іконописання)

8.З іменем якого князя повʼязано будівництво Мукачівського замку. (Ф.Коріатович)

9.Основний будівельний матеріал на землях Подніпровʼя та Лівобережжя. (дерево)

10. Основний будівельний матеріал на Поділлі та Волині.(камінь)

11.Центральна частина міста. (площа Ринок)

12.Справжнє прізвище Ю. Дрогобича. (Котермак)

Завантажити: Історичні диктанти (7 клас. Історія України) + Сертифікат (Розмір: 389.5 KB, Завантажень: 409)
Back to top button