АнонсПосібники-Книги

Хроніка колективізації та Голодомору в Україні

Хроніка колективізації та Голодомору в Україні
Хроніка колективізації та Голодомору в Україні
Інститут Критики та видавництво «Критика» радо запрошують на презентацію нових книг синтези Людмили Гриневич «Хроніка колективізації та Голодомору в Україні» (том І «Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років», кн. 2 і 3), що відбудеться 11 січня, у п’ятницю, о 17:00 в Бібліотеці ім. Т. й О. Антоновичів НаУКМА (вул. Сковороди, 2).

У чотиритомному виданні, що його підготувала авторка на основі величезного масиву різноманітних джерел, зокрема малодоступних і досі не оприлюднених, уперше детально висвітлено щоденне життя українського суспільства від грудня 1927-го аж до кінця 1933 року. Видання пропонує читачеві цілком новий погляд на передісторію, соціополітичний та культурний контекст, власне перебіг і наслідки голоду-геноциду в Україні, переосмислює його причини, обставини, підґрунтя та періодизацію, дає чітке уявлення про масштаби, форми опору українського селянства, про щільний зв’язок соціальних і національних мотивів в антирадянських настроях населення республіки, увиразнює геноцидну сутність Голодомору.

Видану в світ 2008 року першу книгу тому, що її відкривають передмови проф. Григорія Грабовича та проф. Станіслава Кульчицького, доведено до жовтня 1928 року, коли реквізиції хліба й інші надзвичайні заходи та недорід спричинили в Україні голод 1928–1929 років. Друга книга (жовтень 2012 року), оснащена докладним науковим апаратом, мапами і численними чорно-білими та кольоровими ілюстраціями, висвітлює життя українського суспільства в обставинах недороду та голоду від листопада 1928 до червня 1929 року.
Третя книга (листопад 2012 року) підсумовує хронологічний виклад подій у першій та другій книгах і містить ґрунтовну наукову розвідку про життя українського суспільства наприкінці 1920-х років. Авторка доводить, що голод 1928–1929 років, хоч і стався на тлі недородів, був наслідком дій радянської влади – політики творення голоду. Книгу завершують детальний зведений покажчик до цілого першого тому і список використаних джерел.

Загалом у трьох книгах тому І вміщено близько 700 чорно-білих і кольорових ілюстрацій – світлин, кінокадрів, малюнків, карикатур, репродукцій живопису, плакатів тощо.

Зустріч відбудеться за участи авторки, Людмили Гриневич (Інститут історії НАН України), а також Григорія Грабовича (Гарвардський університет / Інститут Критики), Станіслава Кульчицького (Інститут історії НАН України), Геннадія Боряка (Інститут історії НАН України),Володимира Василенка (Києво-Могилянська академія), Мирослава Поповича (Інститут філософії НАН України), Юрія Шаповала (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України), Миколи Рябчука (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). Модеруватиме Андрій Мокроусов (видавництво «Критика»)

Back to top button