Нормативно - правове забезпечення українська мова та літератураУсі уроки української мови та літературиФайли

Програма факультативу з української літератури 8 клас “Література для підлітків”

Автор: Курило Ольга Анатоліївна

Навчальний заклад: КЗ “НСШ” ХОР

Програма факультативу з української літератури 8 клас “Література для підлітків”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна літературна освіта, як і освіта в цілому, переживає черговий період реформ. Перед школою ставиться завдання готувати учнів до життя, практичної діяльності. Читання  творів української літератури справедливо усвідомлюється як нагальна потреба,  яка змушує зупинитися, задуматися про вічні, неминущі життєві цінності.

У той же час сучасна концепція освіти передбачає нові підходи до навчання – потрібно навчити учнів самостійно здобувати знання, щоб у майбутньому вони могли адаптуватися в соціумі й творчо працювати. У процесі формування літературної компетентності, що базується на знаннях, уміннях пізнавального й творчого характеру, соціальних навичках, особливого значення слід надавати формуванню читацької та мовленнєвої культури школярів.

Тож  програма факультативного курсу направлена на розширення, поглиблення та систематизацію знань учнів, формування стійкого інтересу до української літератури, підготовку учнів до участі в літературних олімпіадах і конкурсах.

В основу факультативного курсу покладений особистісно-зорієнтований підхід, який дасть змогу творчо реалізувати розумовий потенціал учня, розвинути такі якості, як самостійність, критичність, толерантність.

     Мета вивчення факультативного курсу «Література для підлітків» –  прилучення до читання, формування читацьких смаків учнів, становлення гармонійної особистості, виховання громадянина, патріота своєї держави,ознайомлення  учнів із найвищими досягненнями української літератури й культури, виховання естетичного смаку, високої читацької й загальної культури, уміння аналізувати та інтерпретувати, бачити художні деталі, розуміння творчого задуму письменника та оцінювання  особливості його реалізації.

Саме такий підхід до вивчення художніх творів допоможе школярам сприймати літературу як мистецтво слова, сформує не пасивного споживача певного обсягу інформації, а особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього життя.

Завдання курсу:

–  формувати стійку мотивацію до читання художньої літератури,  до вивчення української літератури як скарбниці духовних цінностей людства, прищеплювати любов до предмета;

–  ознайомити учнів з найкращими зразками  літератури (класичної й сучасної);

–  розвивати уміння і навички учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

–  виховувати любов до української мови, прагнути до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

–  формувати духовний світ особистості, її високу мораль, ціннісні орієнтації;

–  розвивати творчі здібності, культуру спілкування, критичного мислення.

До програми вміщено популярні твори для підлітків актуального морального змісту, про національні події, характери, традиції; пригодницькі, детективні, фантастичні,  тощо.

Завантажити: Програма факультативу з української літератури 8 клас “Література для підлітків” + Сертифікат (Розмір: 352.8 KB, Завантажень: 102)
Back to top button