Освіта і право

10 найгостріших проблем школи

10 найгостріших проблем школи
10 найгостріших проблем школи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту звернулося до керівників освіти різних рівнів з пропозицією назвати десять найгостріших проблем сучасної української школи.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальники управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій виділили такі проблеми:

1. Удосконалення взаємодії, рівня відповідальності між освітніми установами, методичними службами і органами управління через чіткий розподіл функціональних обов’язків і прав;
2. Недосконалість нормативної бази, що регламентує роботу школи;
3. Матеріальна база навчальних закладів застаріла. Недостатня кількість демонстраційного обладнання, наочності;
4. Недостатня відповідальність батьків за навчання та виховання дітей;
5. Недостатнє фінансування на утримання та розвиток навчальних закладів;
6. Низький рівень зарплатні вчителя;
7. Застаріла база комп’ютерів, відставання в інформатизації та комп’ютеризації від сучасних вимог. Низький рівень забезпечення сільських шкіл якісною мережею Інтернет;
8. Фінансування управлінь освіти, підвищення престижу роботи державного службовця;
9. Неякісна підготовка майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі, відсутність мотивації у його роботі;
10. Тендери.

Начальники управлінь освіти міст – обласних центрів поскаржилися на:
1. Недостатнє фінансування;
2. Застарілі комп’ютери, відсутність сучасного Інтернету;
3. Тендери;
4. Підготовка, підвищення кваліфікації вчителя;
5. Занадто велика кількість перевірок;
6. Занадто велика кількість заходів;
7. Занадто велика кількість паперів;
8. Негативний вплив соціальних чинників;
9. Низька якість підручників;
10. Устаткування навчальних кабінетів.

Начальники (завідувачі) районних відділів освіти у сільській місцевості назвали наступні проблеми:
1. Здійснення якісного підвозу учнів, забезпечення ремонту та техогляду шкільних автобусів;
2. Оновлення комп’ютерної техніки та ТЗН в закладах освіти, забезпечення ліцензійними програмними засобами;
3. Застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів;
4. Недостатнє фінансування дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів;
5. Низька якість підручників;
6. Відсутність коштів на поточні та капітальні ремонти навчальних закладів;
7. Мала чисельність учнів;
8. Недосконала система фінансування позашкільних закладів;
9. Низька заробітна плата молодого спеціаліста;
10. Недосконалість типових штатів відділів освіти.

Аналіз показує, що хоча проблеми дещо відрізняються, але є й спільні:
1. Недостатнє фінансування галузі;
2. Застарілі комп’ютери, відсутність сучасного Інтернету;
3. Підготовка, підвищення кваліфікації вчителя, його низька заробітна плата;
4. Складна процедура тендерних закупівель;
5. Застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів.

Back to top button