Посібники-Книги

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / Ред. кол.: О. Рубльов (гол. ред.), С. Кокін (перш. заст. гол. ред.), О. Бажан (заст. гол. ред.), Г. Боряк (заст. гол. ред.), Р. Подкур (відп. секр.), В. Васильєв, С. Лясковська, І. Верба, Н. Маковська, С. Глузман, Р. Пиріг, І. Дзюба, О. Пшенніков, Є. Захаров, В. Репринцев, С. Кульчицький, О. Реєнт, В. Лозицький, Ю. Шаповал. НАН України. Інститут історії України; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»; Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – № 1 (42). – Київ; Харків, 2014. – 424 с.

Анотація

“З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ” – наук, і документальний журнал. Видається відповідно до постанови KM України за № 530 від 11 верес. 1992. Засн. – Гол. редколегія наук.-документальної серії книг “Реабілітовані історіею”. Співзасновники – Інститут історії України НАН України, СБУ, Держ. к-т архівів України, Всеукр. спілка краєзнавців.

Періодичність виходу – 2 числа на рік. У журналі публікуються документальні матеріали закритих архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960-1980-х років в Україні, які стали жертвами політ, репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. Розповсюджується як в Україні, так і за кордоном. За браком держ. підтримки публікується за спонсорські кошти.

Завантажити: З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

Back to top button