АнонсПосібники-Книги

Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення

Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 109 с. – (Студії з регіональної історії. Степова Україна)

Yakubova L. D. Etnonatsional’na istorija Donbasu: tendentsii, superechnosti, perspektyvy v svitli suchasnogo etapu ukrains’kogo natsiotvorennia / NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Instytut istorii Ukrainy, 2014. – 109 s. – (Studii z regional’noi istorii. Stepova Ukraina).

Анотація

У брошурі висвітлюється історія формування етнонаціонального складу українського Донбасу. На тлі поворотних віх політичної історії нового й новітнього часу розкриваються не лише обставини колонізації краю та участь окремих етнічних груп у його господарському освоєнні, а й принципи, форми й суть процесів етнокультурної взаємодії, стратегій етнокультурного виживання та суперечності, які вони генерували.

Back to top button