Посібники-Книги

Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого

Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченогоАндрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. – (DNIPROVIANA)

Анотація:

У монографії на основі опублікованих та архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку, згадок сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію визначного українського історика Віктора Платоновича Петрова (1894–1969). Докладно висвітлено наукову діяльність ученого, проаналізовано його творчий доробок, показано місце та роль науковця у вітчизняній гуманітаристиці й, зокрема, історичній науці. Основний акцент зроблено на висвітленні його оригінальної концепції вітчизняної історії та теорії епох, що стала її методологічним підґрунтям. За В. Петровим історія українського народу є дискретною, не підпорядкованою ідеї прогресу та генетично пов’язаною з європейською культурою, адже має спільне з нею коріння – антична цивілізація. Історія України – невід’ємна складова частина європейського історичного процесу. Основні віхи життєвого і творчого шляху В. Петрова подаються на тлі суспільно-політичних подій в Україні, СРСР та світі. Також увазі читача пропонується праця В. Петрова «Скіфи. Мова і етнос» (1968). Сподіваємося, що перевидання призабутої книги допоможе актуалізувати науковий доробок визначного українського інтелектуала.

Для всіх, хто цікавиться історією України та історією історичної науки.

Завантажити: Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого

Back to top button