Освіта і право

Відмінності між сумісництвом та суміщенням професій (посад)

Відмінності між сумісництвом та суміщенням професій (посад)
Відмінності між сумісництвом та суміщенням професій (посад)
Сумісництво передбачає виконання іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах окремого трудового договору у вільний від основної роботи час.

Суміщення передбачає виконання працівником поряд із своєю основною роботою, що обумовлена трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом встановленої законодавчо тривалості робочого дня (інструкція Держкомпраці СРСР, Міністерства фінансів СРСР та ВЦПРС від 14.05.1982 № 53-ВЛ; ст. 105 КЗпП). Як правило, суміщення професій (посад) дозволяється в межах категорії персоналу, до якої належить працівник (робітники, інженерно-технічні працівники тощо).

– Сумісництво оформлюється наказом про прийняття на роботу. Суміщення встановлюється наказом про покладання обов’язків за певною посадою за суміщення.

– За роботу за сумісництвом нараховується заробітна плата. За суміщення професій обов’язково провадиться доплата (відповідно до ст. 105 КЗпП).

– Облік використання робочого часу за посадою за сумісництвом ведеться окремо від обліку використання робочого часу за основною посадою. Робота за суміщенням у табелі обліку використання робочого часу не відображається.

Back to top button