Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

УЦОЯО використав позапрограмовий твір на ЗНО з української мови та літератури

Цьогоріч у зошиті сертифікаційної роботи з української мови і літератури основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в частині 2 «Українська література» вміщено низку завдань (кластерні завдання), що стосуються незнайомого для тестованих позапрограмового поетичного твору (завдання № 49–53).

Практика використання кластерних тестових завдань до незнайомих текстів не нова в тестах ЗНО з української мови та літератури. Так, традиційно в частині 1 «Українська мова» сертифікаційної роботи пропонуються тестові завдання, під час виконання яких учасникам тестування необхідно працювати з незнайомим текстом, тим самим засвідчуючи як свої знання з лінгвістики тексту, так і вміння читати й аналізувати тексти різної тематики, композиційної, жанрової й стильової природи.

Цього року подібна практика була поширена й на частину 2 «Українська література», що вповні відповідає як засадничим орієнтирам навчання української літератури в школі, серед яких особливе місце належить компетентнісній спрямованості навчання, що досягається шляхом, зокрема «зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної діяльності, що забезпечує достатню кількість часу для формування предметних і ключових компетентностей; формулювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності термінами компетентнісного підходу: знаннєвий компонент – учень називає, формулює, записує, наводить приклади тощо; діяльнісний компонент – учень розпізнає, розрізняє, описує, аналізує, порівнює, планує, застосовує тощо; ціннісна складова – учень усвідомлює, критично ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження тощо», так і вимогам, визначеним програмою ЗНО з української мови та літератури, відповідно до якої учасник тестування повинен уміти:

  • визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;
  • характеризувати героїв, коментувати їхні вчинки;
  • знаходити художні засоби й визначати їхню роль;
  • знати такі літературні поняття, як лірика, її тематичні різновиди й жанри

Завдання 49–53 субтесту з української літератури передбачають не лише перевірку знань, умінь і навичок учасників тестування в галузі літератури, а й практичне застосування їх під час роботи з позапрограмовим художнім текстом. Такі завдання дають можливість виокремити сильних учасників ЗНО за їхньою здатністю застосовувати знання в нових, нестандартних умовах, умінням зіставляти факти, робити висновки, складати уривки в цілісну картину. Відповідні якості молодої людини є надзвичайно актуальними, бо це вимога не лише освітньої галузі, а й сучасного життя.

Варто зазначити, що практика використання позапрограмових творів є типовою в тестуваннях з літератури в багатьох країнах, приміром, у Польщі, Македонії, Фінляндії та ін. У вітчизняному субтесті з літератури вона лише започатковується, доповнюючи усталену на сьогодні практику: основна увага в тестових завданнях з літератури зосереджена на програмових творах, а позапрограмовий твір, який уводиться до тесту, так чи так пов’язаний із якимось програмовим і має до себе завдання, які не виходять за межі вимог, визначених програмою ЗНО щодо вмінь учасників тестування.

У тесті основної сесії 2020 року таким позапрограмовим твором став вірш «О панно Інно! Липень. Спека…», який, з одного боку, є алюзією на програмовий твір Павла Тичини «О панно Інно…», а з іншого, – прийнятним з естетичного та тестологічного погляду прикладом для перевірки сформованості в тестованих визначених програмою ЗНО вмінь і навичок у галузі аналізу ліричного твору.

Оскільки згаданий вірш до тесту включено як позапрограмовий, укладачі тестового зошита свідомо не зазначали автора (як це було і у випадку з пробним ЗНО-2020), аби не відволікати увагу учасників неактуальною (у цьому конкретному випадку) для виконання завдань інформацією й відразу скерувати їх безпосередньо на роботу з текстом та завданнями до нього.

Нагадаємо, що Уряд готує нові правила, за якими розпочнеться навчальний рік.

  
Back to top button