Посібники-Книги

Українсько-італійські літературні зв’язки ХV–ХХ ст.

Українсько-італійські літературні зв’язки ХV–ХХ ст.Пахльовська О. Є.-Я. Українсько-італійські літературні зв’язки ХV–ХХ ст. / Відп. ред. І. О. Дзеверін. АН Української РСР. Інститут літератури ім. Т. Г Шевченка. – К.: Наукова думка, 1990. – 216 с.

Анотація:

Монографія є першим у радянському та зарубіжному літературознавстві комплексним дослідженням історії українсько-італійських літературних зв’язків як цілісної, історично сформованої системи, неперервного динамічного процесу, розгорнутого в часі. Висвітлюються історичні передумови виникнення літературних контактів між Італією та Україною, умови формування та фактори, що сприяли їхньому зміцненню і розвитку, аналізуються форми рецепції та специфіка літературних зв’язків на кожному з етапів.

Для літературознавців, істориків, викладачів, лекторів, пропагандистів, студентів.

Зміст:

Вступ …3

Розділ І

Історичні передумови виникнення італійсько-українських літературних зв’язків …10

Розділ II

Італійсько-українські літературні зв’язки у контексті культури Відродження і барокко …38

Розділ III

Еволюція італійсько-українських літературних зв’язків у XIX ст. …77

Розділ IV

Розвиток італійсько-українських літературних взаємин у сучасну епоху …110

Замість висновків …192

Іменний покажчик …205

Завантажити: Пахльовська О. Є.-Я. Українсько-італійські літературні зв’язки ХV–ХХ ст.

Back to top button