Учительська

У школах упроваджуватимуться факультативні курси для підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді

У школах упроваджуватимуться факультативні курси для підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді
У школах упроваджуватимуться факультативні курси для підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді
Аналіз правопорушень, вчинених неповнолітніми, свідчить, що основними причинами протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій тощо.

Враховуючи вищезазначене, Міністерство рекомендує впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах, починаючи з 2013/2014 навчального року, факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді (лист МОН № 1/9-413 від 06.06.2013).

Для організаційно-методичного забезпечення викладання факультативних курсів працівниками психологічної служби розроблено переліки програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих для використання в початковій школі та електронні переліки програм факультативних курсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих для використання в основній і старшій школі у ЗНЗ.

Програми схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.). Зміст програм представлений у варіантах з кількістю 17, 35, 52 та 70 годин, які реалізуються за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зазначений перелік програм друкуватиметься в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайтах: www.mon.gov.ua, www.psyua.com.ua.

Back to top button