Посібники-Книги

Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко: Політичний портрет

Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко: Політичний портрет / НАН України. Інститут історії України. – К.: Темпора, 2011. – 632 с.

Анотація

У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичний портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини – другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького. Розраховано на фахівців-істориків, викладачів і студентську молодь, широкий читацький загал.

Завантажити: Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко: Політичний портрет

Back to top button