Освіта і право

Штати, робочий час та посадові обов’язки медичної сестри в дошкільному навчальному закладі

Штатний розпис дошкільного навчального закладу формується на підставі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 4.11.2010 р. № 1055. Зазначений наказ набрав чинності з 1.01.2011 року (п. 4 наказу).

Відповідно до цих штатних нормативів за наявності в дошкільному навчальному закладі 10 груп в штатному розписі передбачається 1,5 одиниці посади сестри медичної старшої.

Пунктом 1 Типових штатних нормативів передбачено, що штати дошкільних навчальних закладів формуються з урахуванням типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень закладу.

Стосовно посади сестри медичної старшої, то вона вводиться без урахування тривалості роботи дошкільного навчального закладу.

Штатними нормативами також передбачено, що в яслах-садках, які мають чотири і більше груп для дітей ясельного віку, установлюється 0,5 одиниці посади патронажної медичної сестри.

Пунктом 2 наказу зобов’язано ввести до штатного розпису дошкільного навчального закладу також посаду медичної сестри з дієтичного харчування якщо її не було введено раніше. При цьому відповідно до нормативів, передбачених підпунктом «г1» пункту 5 розділу I. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, за наявності в дошкільному навчальному закладі 5 – 9 груп та за умови режиму їх роботи 9 і більше годин вводиться 0,5 штатної одиниці цієї посади.

Щодо тривалості робочого часу, то статтею 51 КЗпП України для деяких категорій працівників, в тому числі лікарів та інших, передбачено скорочену тривалість робочого часу. Підпунктом «з» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801-XII установлено, що медичні працівники мають право на скорочений робочий день.

Конкретна тривалість робочого часу для медичних працівників визначена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я».

Відповідно до підпункту 1.1 цього наказу для середнього медичного персоналу з базовою та неповною вищою медичною освітою (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці) дитячих будинків, шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти норма робочого часу на тиждень становить 38,5 години.

Тому при режимі роботи дошкільного навчального закладу на умовах п’ятиденного робочого тижня щоденна норма робочого часу, за яку виплачується посадовий оклад таким медичним працівникам, становить 7,7 години, або 7 годин 42 хвилини.

Відповідно до пункту 21 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455, час початку і закінчення роботи та обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

Опис основних завдань та обов’язків сестри медичної передбачено пунктом 23 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117.

Цим пунктом передбачено, що сестра медична: здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.

Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.

Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Конкретний зміст, обсяг і порядок виконання обов’язків на кожному робочому місці встановлюються безпосередньо в закладі посадовими (робочими) інструкціями, контрактами чи іншими документами.

Back to top button