Освіта і право

Щодо доплати вчителю за завідування двома кабінетами

Відповідно до пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 24.02.2005 р. N 118 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”), учителям, іншим працівникам закладів загальної середньої освіти провадиться додаткова оплата за Завідування навчальними кабінетами в розмірі 10 – 13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Конкретний розмір доплат установлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Також наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, який розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, керівникам закладів надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих закладів конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Отже, питання щодо можливості встановлення доплати вчителю за завідування двома кабінетами та розмір такої доплати знаходиться в компетенції керівника закладу.

Кількість оплачуваних кабінетів у закладі загальної середньої освіти визначається органом управління освітою в межах затвердженого фонду оплати праці.

Нагадаємо, що зареєстровано законопроект, який забороняє користування мобільними в школі.

Back to top button