ФайлиШкільному психологу

Мотивація діяльності та поведінки. Свобода волі

Тема: Мотивація діяльності та поведінки. Свобода волі.

Мета: розкрити зміст понять, показати шляхи самореалізації особистості; формувати позитивну мотивацію до діяльності; виховувати вольові якості особистості.

Поняття для засвоєння: діяльність, мотивація, свобода волі.

Обладнання: зошит, ручка, крейда, дошка, ілюстрація «Піраміди Маслоу», тестовий матеріал.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  • То що таке темперамент?
  • Що таке характер?
  • Що є вродженим, а що набутим?
  • То як впливає тип темпераменту на діяльність людини?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Робота над темою уроку

Інформаційне повідомлення. Мультимедійна презентація.

Мотив та мотивація

  • Чи можна жити не задовольняючи первинні базові потреби людини?
  • Підберіть тотожне дієслово слову «задовольняти». (Діяти)

Отже, діяльність людини – це свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Людська діяльність за сутністю є соціальною. Вона цілеспрямована на основі мотивації. Мета –  це те, до чого прагне людина, для чого вона працює, за що бореться чого хоче досягти у своїй діяльності. Суспільно важлива, змістовна мета стає джерелом активності особистості. Велика мета народжує велику енергію. Як тільки мета зникає, життя стає  безбарвним, непривабливим.

Мотив – це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до діяльності. Мотиви діяльності та поведінки людини генетично пов’язані з її органічними та культурними потребами, які, в свою чергу, породжують інтереси, тобто спрямованість особистості на певні об’єкти з метою пізнати їх, оволодіти ними.

Мотивація – це сукупність складних багаторівневих, неоднорідних спонукань, що обумовлюють той чи інший вчинок.

В основі особистісної мотивації лежать потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, настановлення, емоції, норми, цінності, тощо.

Що різноманітніші мотиваційні складові  в діяльності людини, то більше розвиненою є її мотиваційна сфера.

Як приклад розглянемо мотивацію учіння: система природних, соціальних і особистісних чинників, що спонукають до відвідування навчального закладу, виконання вимог учителів та викладачів, включення у навчальний процес, до зусиль, необхідних для подолання труднощів, до реалізації в процесі навчання власної схильності, до розвитку здібностей, до навчальної взаємодії тощо.

Мотив учіння – це усвідомлена потреба учня здійснювати організовану навчально-пізнавальну  діяльність.

Психологи класифікують навчальні мотиви як:

  • Пізнавальні (навчання у всіх його формах);
  • Соціальні ( як колектив сприяє навчанню) – за А.К.Марковою;
  • Зовнішні (що, хто, як зацікавлений);
  • Внутрішні (власна потреба в навчанні) – за М.В.Матюгіною.

Не всі мотиви здатні здатні спонукати до дій. За дієвістю мотиви  поділяються на декларовані ( які не завжди реалізуються в конкретній діяльності) і реально діючі.

Найвагомішими мотивами, що спонукають до навчання, є потяг до знань та інтерес до процесу їх здобування. В таких обставинах особистість буде здатна до творчості, яка потребує багатої уяви, вміння у будь-якому явищі побачити щось нове, запропонувати оригінальну або навіть «божевільну» ідею.

Творчість  неможлива без здатності критично мислити, критично ставитись до результатів своєї праці, визнавати свої помилки. Характерними рисами творчої особистості завжди були жадоба знань, допитливість, працелюбність. І ніколи цим людям не були притаманні самозаспокоєність, догматизм, байдужість.

Творчість – одна з доріг, що веде до свободи.

Свобода – це поняття, що характеризує сутність людини та її існування, стан і можливості мислити й діяти до своїх уявлень і бажань, а внаслідок зовнішнього примусу (мотиву).

Поняття свободи нерозривно пов’язане із поняттям «свобода волі».

Свобода волі – це поняття, що означає можливість безперешкодного самовизначення людини у виконанні тих чи інших  цілей і завдань особистості. Вона часто пов’язується з відповідальністю людини за свою діяльність, виконанням свого обов’язку, усвідомленням свого призначення.

Вольові якості визначаються частково генетично, частково виховуються навколишнім середовищем. Воля в структурі характеру зумовлює його силу, твердість. Сильна воля робить людину самостійною, стійкою. Непохитною, мужньою, здатною досягти поставленої мети.

Безвільні люди навіть при бажанні знань і досвіду нездатні наполягати на справедливості, виявляють нерішучість, боязливість навіть при розумінні «а хто, як не я».

Практична робота 

Виконання тесту «Чи вольова ви людина?». (Додаток № 2)

V. Підсумок уроку

– Як між собою пов’язані діяльність, мотивація і свобода волі?

– Що для себе нового і корисного ви взяли з цього заняття?

VІ. Домашнє завдання

1.Написати есе «Свобода волі для мене….»

2.Вивчити конспект

Завантажити: Мотивація діяльності та поведінки. Свобода волі (Розмір: 39.7 KB, Завантажень: 31)
  
Back to top button