Сертифікація

МОН розробило Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про реєстр сертифікатів педагогічних працівників, що успішно пройшли сертифікацію. Положення розроблене відповідно до статей 64, 74 Закону України «Про освіту» та визначає процедуру ведення Реєстру сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати за електронною адресою putsova@mon.gov.ua до 16.08.2019.

Положення про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (проєкт)

 1. Це Положення розроблене відповідно до статей 64, 74 Закону України «Про освіту» та визначає процедуру ведення Реєстру сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 1. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Реєстр) – це складова Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), в якій міститься інформація про сертифікати педагогічних працівників, видані за результатами успішного проходження сертифікації педагогічних працівників.

Інші терміни у цьому Положенні використовуються у значеннях, наведених у законах України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Положенні про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190, та Положенні про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженому в установленому законодавством порядку.

 1. Джерелом відомостей та даних Реєстру є інформація, визначена цим Положенням, що внесена до ЄДЕБО Українським центром оцінювання якості освіти.
 1. У Реєстрі міститься наступна інформація про кожен сертифікат:

прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності останнього) та посада власника сертифіката;

номер сертифіката, дата його видачі та кінцевий строк дії.

 1. Фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до Реєстру в обсязі, достатньому для перевірки достовірності поданого Документа.
 1. Безоплатний і вільний доступ до Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт ЄДЕБО за електронною адресою https://info.edbo.gov.ua/ (зокрема, через офіційний веб-сайт розпорядника ЄДЕБО), на підставі сформованого на ньому запита про надання інформації з Реєстру шляхом отримання в електронній формі інформації, що відображається у вигляді Інтернет-сторінки на веб-сайті ЄДЕБО (далі – екранна форма).
 1. У запиті зазначається прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього) та номер сертифіката.

Запити про надання інформації з Реєстру заповнюються державною мовою.

 1. У разі якщо інформація, зазначена у запиті, збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі на інтернет-сторінці відображаються актуальні за даними ЄДЕБО на момент формування та доступні для копіювання усі відомості та дані, що містяться в Реєстрі, про сертифікат, достовірність якого перевіряється.
 1. Якщо інформація, зазначена у запиті, не збігається з інформацією, що міститься у Реєстрі, на інтернет-сторінці відображається повідомлення про відсутність у Реєстрі відомостей та даних про Документ, достовірність якого перевіряється.
 1. Уповноважені суб’єкти ЄДЕБО мають доступ до Реєстру через власний обліковий запис в ЄДЕБО.
 1. Автоматизований доступ до Реєстру з використанням програмних засобів ведення інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру забезпечується на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором ЄДЕБО.
 1. Розпорядник ЄДЕБО вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.
 1. Технічний адміністратор ЄДЕБО забезпечує:
 • створення та функціонування Реєстру;
 • обробку та структурну систематизацію, захист відомостей та даних, що містяться в Реєстрі;
 • доступ осіб до Реєстру.

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти                                    Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ

  
Back to top button