Здоров'я

Мільйони людей вже помирають від брудного повітря

Мільйони людей вже помирають від брудного повітря
Мільйони людей вже помирають від брудного повітря
Нове дослідження вчених з британського Інституту Фізики доводить, що щорічно близько 2 мільйони людей по всьому світу вмирають через забруднення повітря. Раніше було прийнято вважати, що глобальна зміна клімату посилює цей ефект, проте нове дослідження стверджує, що в глобальному масштабі зміна клімату не грає вирішальної ролі.

Згідно з даними дослідження, близько 470 000 чоловік щорічно вмирають через збільшення кількості озону. І ще близько 2,1 млн смертей викликані збільшенням кількості дрібнодисперсних твердих частинок в повітрі. Ці частинки проникають глибоко в легені і викликають рак та інші захворювання дихальних шляхів. Велика частина смертей припадає на країни Східної та Південної Азії – в цих регіонах забруднення повітря найбільш сильне. До того ж тут висока чисельність і щільність населення.

Дослідники з Великобританії звертають увагу, що кількість смертей, викликаних зміною клімату, залишається невисокою. «Кліматичний» чинник призводить до 1500-3000 смертям по всьому світу щорічно. Проте, вчені не перестають спостерігати за кліматом і його впливом на смертність населення на локальному рівні. Так, зміна клімату може збільшити або зменшити забруднення повітря в певній місцевості. Тривалість збереження в повітрі твердих дрібнодисперсних частинок визначається температурою і вологістю повітря в регіоні. У свою чергу, кількість опадів впливає на час, протягом якого забруднюючі речовини накопичуються.

Високі температури можуть також збільшити викиди органічних сполук від дерев, які потім реагують в атмосфері з утворенням озону і твердих частинок.

У дослідженні вчені використовували кліматичні моделі для імітації концентрації озону і дрібнодисперсних часток в період часу з 1850 року по 2000 рік (за декілька моделей з різним рівнем озону і дрібнодисперсних часток). Далі вони досліджували, як забруднення повітря при певних кліматичних умовах пов’язано зі смертністю населення. Встановлено, що основним фактором, що впливає на смертність, є саме рівень забруднення повітря. А кліматичні особливості вносять лише невеликі зміни.