Анонс

Конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»

Львівська обласна радаНа Львівщині оголошено конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує». Ініціатори Конкурсу – Львівська обласна рада та Львівська обласна державна адміністрація.

Головною метою проведення цього Конкурсу є допомога молодим історикам у дослідженні складних та контраверсійних питань української історії, актуалізація суспільного обговорення цієї проблематики, крізь призму правдивого висвітлення подій минулого, для консолідації та розвитку українського суспільства. Тематика Конкурсу – «Незвичайні долі звичайних людей на зламі історії».

Особливо підтримуватимуться теми досліджень, присвячені історичній антропології, історії повсякдення, мікроісторії, тощо.

Зокрема:

– Людина у вирі ХХ ст. Об’єктом дослідження, можуть бути, як відомі історичні діячі, так і ті, кого відносять до так званих «пересічних людей». Цікавою є доля людини в контексті доби. Просимо оминати добре досліджені постаті, або, якщо Ви наполягаєте саме на такій особі, Ви повинні переконати, що Ваше дослідження буде принципово новаторським.

– Репресії у ХХ ст. Просимо звернути увагу на репресованих НКВД та нацистами (1920-х-1950х рр). Спеціальна увага – долям депортованих людей, попереднім біографіям розстріляних у 1939 – 1941 роках, знищених Голодомором та Великим терором, долям, що змінені. Можна запропонувати тему, пов’язану із дослідженням механізмів функціонування репресивної системи, людей, які її забезпечували, колективного портрета/портретів репресованих на різних етапах, стратегій виживання та моделей поведінки на допитах тощо. Цікавими були б дослідження, пов’язані із військовополоненими: обставинами полону, статусом і ставленням до військовополонених у різні періоди ХХ ст., їх життя у полоні, долі і соціалізація після повернення.

– Історія повсякдення ХХ ст. Пропонуємо обрати теми, пов’язані із певними аспектами історії повсякдення та побуту (харчування, дозвілля тощо), а також теми комплексного вивчення повсякденного життя українських (польських, єврейських тощо) родин у певний період на певній території.

– Боротьба за ідею у ХХ ст. Дослідження участі людей у різноманітних визвольних рухах (УПА, Армія Крайова, Червоний партизанський рух, дисидентський рух у повоєнний період тощо): вивчення структур цих рухів, регіональної та часової специфіки їх діяльності, зв’язку із іншими рухами тощо.

Щодо участі в конкурсі, то відповідні заявки можуть подавати студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Відповідно до визначеної процедури проведення Конкурсу, заявки на участь у Конкурсі приймаються до 01.11. 2014 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка,14 (Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА – відділ мистецтв та розвитку культурних проектів), e-mail: uklviv@ukr.net, storythatunites@gmail.com – з позначкою «Конкурс».

Номера телефонів: (032) 261-22-27; 0977008318; факсу: (032) 261-25-93.

Реєстрація заявок для участі у Конкурсі здійснюється Департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації з дня опублікування офіційного повідомлення.

Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на відповідність формальним ознакам (Конкурсна комісія приймає рішення щодо відповідності поданих матеріалів умовам Конкурсу та щодо реєстрації претендента як учасника Конкурсу або відмови у реєстрації, якщо матеріали не відповідають вимогам Конкурсу) (Додаток 1: структура заявки).

На другому етапі Конкурсна комісія проводить оцінювання змісту заявок і визначає 12 переможців, які отримають статус стипендіатів. Рішення Конкурсної комісії протоколюється і є підставою для оголошення результатів Конкурсу та призначення стипендій по 5000 грн. на дослідження (Додаток 2: Положення про Конкурс з вимогами до конкурсних робіт).

Список визначених переможців Конкурсу (стипендіатів) публікується на веб-сторінках Львівської обласної державної адміністрації, обласної ради та сайті «Історична правда» в термін до _1.12. 2014 року;

Протягом року стипендіати проводять наукові дослідження відповідно до задекларованих у поданих заявках концепцій та звітують про виконання зобов’язань перед Конкурсною комісією до _5.09.2015 року. Консультативну допомогу в дослідженнях надають наукові керівники, які затверджуються Конкурсною комісією.

Дослідження стипендіатів публікуються на сайті «Історична правда» та рекомендуються до фахових видань.

  
Back to top button