Посібники-Книги

Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліниДашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упорядн.: А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. – 792 с.

Анотація:

Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926–2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей історичного знання розглядаються автором як підґрунтя для здобуття об’єктивних знань про минуле та служать «фаховою майстернею» історикам. Протягом 1962–2010 pp. Я. Дашкевичем опубліковані численні розвідки з джерелознавства історії України середньовічного, ранньомодерного та новітнього періодів (значна частина їх стосується джерел східного походження), а також з генеалогії, історичної демографії, геральдики, емблематики, вексилології, сфрагістики, історичної іконографії, історичної географії, топоніміки, історичної картографії, картознавства, архівознавства, дипломатики, філігранології, історії паперу, метрології та інших спеціальних історичних дисциплін.

Для фахівців з історії та культури України.

Завантажити: Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Back to top button