Конспекти уроків української мови 11 клас

Тема: Усний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (11 клас. Українська мова)

Мета: удосконалювати вміння  сприймати текст, відтворювати його зміст із дотриманням характерних особливостей заданого стилю та вжитих у вихідному тексті типів мовлення; удосконалювати текстотворчі вміння; розвивати мислення та усне мовлення, збагачувати та уточнювати словниковий запас, розвивати пам’ять, удосконалювати орфоепічні навички та інтонаційну вправність. Обладнання: текст для переказу.

читати все »

Тема: Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види читання. Навчальне читання мовчки (11 клас. Українська мова)

Мета: ознайомити учнів із різними видами читання; формувати відповідні комунікативно-мовленнєві уміння, повправляти в читанні мовчки. Обладнання: тексти для читання мовчки.

читати все »

Тема: Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання. Навчальне аудіювання (11 клас. Українська мова)

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про види мовленнєвої діяльності, зупинившись, зокрема, на психолінгвістичних особливостях аудіювання, дати уявлення про види аудіювання, формувати відповідні комунікативно-мовленнєві вміння, повправляти у глобальному, детальному та критичному аудіюванні. Обладнання: тексти для аудіювання.

читати все »

Тема: Словосполучення та речення. Тематичне тестування (11 клас. Українська мова)

Мета: закріпити знання учнів про словосполучення, речення, синтаксичні зв’язки в них; з’ясувати рівень засвоєння вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам’ять, уміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи. Тип уроку: комбінований урок (закріплення вивченого; перевірка й облік здобутих знань, умінь та навичок). Обладнання: підручник, тестові завдання.

читати все »

Тема: Речення, його граматична основа. Члени речення (11 клас. Українська мова)

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про будову простих та складних речень, про поділ речень на двоскладні та односкладні, поширені та непоширені, повні та неповні. Тип уроку: комбінований урок (повторення вивченого; закріплення і систематизація здобутих знань). Обладнання: підручник.

читати все »

Тема: Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них (11 клас. Українська мова)

Мета: поглибити та систематизувати знання школярів про синтаксичні одиниці, які є будівельним матеріалом для ССЦ, зосередивши увагу на відмінностях між словосполученням та реченням за роллю в мові, будовою та функцією; дати поняття про ССЦ, формувати вміння визначити його в тексті. Тип уроку: комбінований урок (узагальнення та систематизація вивченого; вивчення нового ...

читати все »

Тема: Роль мови формуванні і самовираженні особистості (11 клас. Українська мова)

Мета: обґрунтувати важливість значення мови, зокрема рідної, у формуванні духовного світу людини, а також як найважливішого засобу самовираження людської індивідуальності. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник.

читати все »