Конспекти уроків фізичної культури 5 класФізична культураФайли

Методичні рекомендації для проведення уроків баскетболу в 5 класі

Автор: Ковальова Тетяна Миколаївна

Навчальний заклад: Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради

Методичні рекомендації для проведення уроків баскетболу в 5 класі

 Стійка баскетболіста

Стійка баскетболіста: ноги зігнуті в колінах, роз­ставлені на ширині плечей, одна з них виставлена на крок уперед. Тіло спрямоване вперед, тяжкість його розподі­ляється рівномірно на обидві ноги. Руки зігнуті в ліктях, притиснуті до тулуба. Пересування по майданчику здій­снюється у чергуванні з хо­дьбою, стрибками, зупинка­ми і поворотами. Під час бігу учень повинен ставити ногу на всю стопу або використо­вувати перекочування з п’я­тки на носок. При цьому нога згинається в колінному суглобі. Руки розслаблені, напівзігнуті в ліктях, руха­ються вільно. Зупинки здій­снюються двома кроками або стрибками. У першому випа­дку учень під час бігу збіль­шує перед зупинкою крок, зменшуючи швидкість. Зро­бивши другий крок, учень займає стійке положення, вагу тіла розподіляє рівномі­рно на обидві ноги. Для зу­пинки стрибком під час бігу треба відштовхнутися однією ногою або двома, зробити невеликий стрибок угору вперед, цим зменшити шви­дкість переміщення і призе­млитися на обидві ноги в стійке положення. Зупинки застосовуються для раптово­го припинення переміщен­ня або зміни напряму руху. Повороти виконуються на місці і в русі. Для повороту на місці учень з м’ячем ви­значає опорну осьову ногу, на якій виконуватиме пово­рот. Іншою ногою він пере­ступає вперед або назад, по­вертаючись на осьовій нозі у бік кроків. Опора при цьому на передній частині стопи осьової ноги, а переступан­ня — широкими кроками махової ноги. Повороти ви­користовуються для прихо­вування м’яча, обігравання, супротивника або для підготовки умов виконання інших прийомів гри.

Завантажити: Методичні рекомендації для проведення уроків баскетболу в 5 класі + Сертифікат (Розмір: 800.9 KB, Завантажень: 253)
Back to top button