Адміністрації школиФайли

Програма національно-патріотичного виховання в початковій школі

Автор: Жучкова Стелла Артурівна

Навчальний заклад: Запорізька гімназія № 11

Програма національно-патріотичного виховання в початковій школі

«Виховання починається із засвоєння дітьми  духовних надбань рідного народу»

    В.О.Сухомлинський

Підготовлений План заходів спрямований на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 року.

Програмою  пропонується така структура Заходів, яка окреслює напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України.

Саме початкова школа систематично, починаючи з першого класу формує справжнього патріота України. Молодші школярі відчувають радість пізнання, вчаться любити свою Батьківщину. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, духовно-естетичної, правової, екологічної, культури

Виховання  дітей патріотами – найвища ступінь розвитку особистості.

Завдання:

  • Формування патріотичних почуттів, тобто, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави.
  • Формування у дітей національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повага, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні.

Мета – виховання громадянина-патріота, який володіє глибоким розумінням громадянського обов’язку, готовий у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, прагнути до фізичного вдосконалення, вивчення бойових традиційта героїчних сторінокісторії Українського народу, його Збройних Сил.

В учбовій діяльності реалізація патріотичного виховання відбувається за допомогою  становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, і забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

Завантажити: Програма національно-патріотичного виховання в початковій школі + Сертифікат (Розмір: 381.1 KB, Завантажень: 223)
Back to top button