Конспекти уроків англійської мови 2 класУсі уроки англійської мовиФайли

Birthday party (2 клас. Англійська мова)

Автор: Сагайдак Оксана Павлівна

Навчальний заклад: Канівська санаторна школа

Тема уроку. Birthday party

Мета: узагальнити та систематизувати лексичний та граматичний матеріал по темі ‘’Come to my party’’.

Навчальний аспект: повторити лексику по темі, практикувати учнів в усному мовленні та аудіюванні.

Розвиваючий аспект: розвивати позитивну мотивацію до навчання, увагу,уяву та мовленнєву здогадку.

Виховний аспект: виховувати самостійність та почуття поваги до себе та оточуючих.

Очікувані результати. На кінець уроку учні зможуть: 

– вимовляти , читати та вживати  лексичні одиниці по темі у мовленні; 

– сприймати  і розуміти мультфільм”Peppa’s birthday party’’; 

– описувати свої cвяткування Дня народження; 

– розуміти прочитаний текст.

Мовний інвентар (лексика): a present,a doll, a teddy bear, a ball. a cake, a balloon, a hat, a card.

Мовний інвентар (граматика): граматична структура I have got…

Обладнання уроку: Пухта Г. Англійська мова : підруч. для 2 кл. закл. заг. серед. освіти (з аудіосупроводом). Київ : Лінгвіст, 2019. С. 43, робочий зошит, флеш картки, відеоматеріали.

Ключові компетентності: культурна компетентність: залучення до різних видів мистецької творчості (вивчення пісень, ігрові форми навчання, малювання, співання) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей дітей; уміння вчитись впродовж життя – учні вміють зосереджено слухати, учні самостійно працюють з завданнями підручника; компетентності у галузі природничих наук. 

Інтегровані змістові лінії:

– Здоров’я та безпека;

-Екологічна безпека та сталий розвиток;

– Громадянська відповідальність;

Back to top button