ФайлиШкільному психологу

Програма занять зі збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей «Життя прекрасне!»

Автор: Гайдамака Марина Олександрівна

Навчальний заклад: Комунальний заклад “Куп’янська спеціальна школа” Харківської обласної ради

Програма занять зі збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей «Життя прекрасне!»

Пояснювальна записка

В останні роки в Україні широкого розповсюдження набула психологічна підтримка дітей в закладах освіти. І якщо раніше цю работу здійснювали психологи, то зараз постає необхідність включення в сферу функціональних обов’язків  педагогів.

Сьогодні кожен вихователь, вчитель, дефектолог і перш за все класні керівники повинні розуміти необхідність та специфіку такої роботи. І це зрозуміло, адже стресогенність ситуації життя дорослих, їх переважна зайнятість роботою призводить до зростання кількості психологічних, психічних та фізичних порушень у дітей. Дитина не може реалізуватися в сучасному світі.

Сучасні дити стають жертвами незамінного інтернету. Намагаючись дитину чимось занять, батьки дають дітям доступ до інтернету, радіючи, що дитина не пропадає у підворітті. Хоча, перебуваючи вдома, діти можуть далеко зайти у віртуальному просторі. Незахищені діти, які бродять по інтернету потрапляють у трагічні ситуації. Безліч дітей з незміцнілою психікою, потрапляє до різноманітних ігор, втрачаючи зв’язок з реальним світом. Такі діти виростають інфантильними, як правило вони не відчувають любові до своїх батьків, так як вся пристрасть йде на улюблені ігри. Якщо відривають дітей від улюбленного заняття це викликає роздратування і агресію.

Тому сьогодні виникає нова проблема – виживання в умовах сучасної  цивілізації. Таке виживання своєрідне і  унікальне для історії людства, тому потребує глибокого усвідомлення й вироблення відповідної допомоги маленькій душі дитини.

На сьогоднішній день в українське суспільство перебуває в стані  широкомасштабної соціальної депривація, тобто позбавлення або недостатність тих чи інших умов, матеріальних і духовних ресурсів, які необхідні для виживання, повноцінного розвитку й соціалізації дітей. Безумовно, соціальна депривація призводить до погіршення здоров’я дітей: фізичного, психологічного, соціального. У кожного другого учня виявлені поєднання декількох хронічних захворювань.

Тому головним орієнтиром повинен стати пріоритет фізичного, психологічного й соціально-морального здоров’я дітей. А стан здоров’я дітей та учнів на сьогоднішній день можна кваліфікувати як психічно не хворий, але психологічно вже не здоровий. Саме через це з особливою гостротою постає проблема впровадження в освіту сучасних здоров’язберігаючих технологій.

Традиційно вже так склалося, що проблеми психічного здоров’я дітей звертають на себе увагу дорослих лише тоді, коли набувають особливо небезпечних форм: наркоманія, безпритульність, девіантна поведінка, психосоматичні захворювання тощо. Для надання допомоги дітям, створюються реабілітаційні центри, програми, завданням яких є корекція порушень. Незважаючи на всі вживані заходи, статистика свідчить про неухильний зріст і зниження віку дитячої злочинності, наркоманії, розширення спектра дитячих психосоматичних захворювань і такого трагічного явища як суїцид. На думку психологів, це пояснюється тим, що забезпечити необхідний кваліфікаційний корекційний вплив на всіх, хто потребує допомоги, неможливо через масовий характер порушень. Тому потрібно перенести акцент з корекції на профілактику  цих порушень, але на профілактику не окремо взятого порушення (наркоманії, суїциду тощо), а на збереження психологічного здоров’я дітей і учнів в цілому.

Саме психологічне здоров’я як складова частина психічного є необхідною передумовою збереження здоров’я не тільки фізичного, але й соціального. Психологічне здоров’я – важлива умова збереження високої навчальної мотивації учнів, що дозволяє засвоїти програмний матеріал на максимумі пізнавальних ресурсів дитини.

Включення педагогів до психологічного супроводу дозволить їм не просто краще зрозуміти дітей, але й пізнати їх зовсім з іншого боку. Практика свідчить, коли в школі є психолог, який проводить діагностику, працює з найбільш проблемними учнями, консультує батьків, а психологічні заняття з класами проводять педагоги, за такої умови є певні позитивні зміни.

Головна мета психологічної служби освіти – професійна турбота про психологічне здоров’я дітей дошкільного й шкільного віку за умови визнання здоров’я дітей як однієї з основних цінностей сучасної освіти.

Основу психологічного здоров’я складає повноцінний психічний розвиток на всіх етапах розвитку дитини.

До основних критеріїв психологічного здоров’я дитини відносять:

 • усвідомленість й осмисленість дитиною самої себе, свого життя в світі;
 • повнота «включення», переживання й проживання дійсності;
 • здатність зробити найкращий вибір в конкретних ситуаціях і житті в цілому;
 • почуття свободи, життя в злагоді із самим собою як стан усвідомлення й прямування своїм головним інтересам;
 • відчуття особистої дієздатності – я “можу”;
 • соціальний інтерес або соціальні почуття (за термінологією А.Адлера), постійна увага до людей;
 • стан стійкості, стабільності, визначеності в житті та оптимістичний, життєрадісний настрій як інтегральний наслідок всіх вищезазначених якостей особистості.

До реальних небезпек, показників руйнування психологічного здоров’я спеціалісти відносять:

 • виникнення особистісних деструкцій (абополомок”);
 • агресивність;
 • ригідність;
 • неадекватність соціальних оцінок;
 • суїцидальний настрій особистості (небажання жити) тощо.

Які ж оптимальні умови розвитку психологічно здорової дитини?

Важливою умовою становлення психологічного здоров’я дітей і учнів є наявність у них в цілому позитивного фону настрою. Всім відомо, що коли людина у доброму настрої, то в неї підвищується працездатність, мотивація, ефективність вирішення тих чи інших проблем тощо. А настрій дитини здебільшого визначається настроєм дорослих які її оточують. Тому особистість батьків і особливо педагогів набуває неабиякого значення. Важливо особливим способом організувати роботу, яка буде спрямована на профілактику порушень психологічного здоров’я учнів і корекцію вже наявних порушень.

Турбота про дітей глобальна задача суспільства. Не новина, що здоровя дитини закладається ще в утробі матері. А правильне виховання дитини – найкраща профілактика багатьох захворювань!

Завантажити: Програма занять зі збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей «Життя прекрасне!» + Сертифікат (Розмір: 405.9 KB, Завантажень: 105)
Back to top button