Методика викладання фізичної культуриФізична культураФайли

Розвиток фізичних та морально-вольових якостей з допомогою спортивних ігор на уроках фізичної культури

Автор: Васильєв Костянтин Олександрович

Навчальний заклад: Харківська спеціалізована школа № 85

Розвиток фізичних та морально-вольових якостей з допомогою спортивних ігор на уроках фізичної культури

 Актуальність обраної теми 

Без розвинених фізичних якостей, без фізичного здоров’я і можливості повноцінно здійснювати основні функції організму дитина часто відчуває себе не повноцінною. Без достатньої сформованості та здатності до культурного прояву емоційних якостей вона не спроможна брати участь в емоційному і культурному житті сім’ї і соціуму.

Отже, кожна сфера по-своєму важлива і, як справедливо вважали предки, “в людині немає нічого зайвого”. Взаємопов’язаність названих сфер зумовлює необхідність їх гармонійного розвитку, а фізична культура є невід’ємною ланкою на шляху до культури.

Фізичну культуру особистості можна визначити як сукупність властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання і виражаються в її активній діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу життя.

Фізичною культурою називають навчальну дисципліну в школі, профілактичні та лікувальні заняття в лікарнях та інших аналогічних закладах, вона широко використовується у виробничій сфері та ін. У цих випадках щоб уникати плутанини, необхідно користуватись терміном додаючи відповідні прикметники “ особиста фізична культура”,   “ шкільна фізична культура”,   “ лікувальна фізична культура”,   виробнича фізична культура”,   тощо. У змісті фізичної культури і пов’язаних з нею явищах  умовно можна виділити дві основні частини:

  • Функціонально забезпечуючи, представлену всім тим цінним, що створюється і використовується суспільством як спеціальні засоби, методи, умови їх застосування, що дозволяє оптимізувати фізичний розвиток і забезпечити певний рівень підготовленості людей;
  • Результативну, представлену позитивними результатами у фізичному розвитку і підготовленості, що стали наслідком використання цих засобів, методів і умов.

Без розвинутих фізичних якостей, без фізичного здоров’я і можливості повноцінно здійснювати основні функції організму людина часто відчуває себе неповноцінною. Без достатньої Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує культурні цінності, створені суспільством на попередніх етапах і розвиває їх залежно від політичних, економічних, матеріальних сформованості до культурного прояву емоційних якостей вона неспроможна брати участь в емоційному житті та соціуму.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально – вольових, розумових здібностей та професійно – прикладних навичок людини.

Фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових занять здійснюється в середніх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.

Таким чином, фізичне виховання, як і виховання в цілому, є процесом вирішення певних освітньо – виховних завдань, який характеризується всіма загальними ознаками педагогічному процесу, або здійснюється в умовах самовиховання.

Виховання фізичних та морально-вольових якостей дітей і підлітків-важливий педагогічний процес, ефективність якого значною мірою залежить від вивчення закономірностей вікового природного розвитку сили, витривалості, швидкості тощо.

Як показують наукові дослідження, однією із закономірностей вікового розвитку фізичних здібностей є нерівномірний його характер, з чітко вираженими періодами формування системи організму, які впливають на кількісний бік рухового апарату.

Виховання фізичних здібностей – складний, тривалий педагогічний процес. В основі якого лежать два взаємопов’язаних фактори: біологічний і соціальний. Успішне формування цих здібностей можливе тільки тоді, коли вчитель або тренер, озброєний науковими даними про вікові особливості та закономірності розвитку дитини.

Вважається, що розвиток швидкості буде сприяти покращенню фізичного здоров’я  дітей і можливості повноцінно здійснювати основні функції організму.

Завантажити: Розвиток фізичних та морально-вольових якостей з допомогою спортивних ігор на уроках фізичної культури + Сертифікат (Розмір: 376.4 KB, Завантажень: 47)
Back to top button