ФайлиШкільному психологу

Розвиток креативних та творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку

Автор:  Васюра Наталія Василівна

Навчальний заклад: Глухівський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів №4

Розвиток креативних та творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку

Пояснювальна записка

Проблема розвитку креативних і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не тільки відомих психологів, але й дослідників, мислителів, філософів, науковців.

Розвиток творчості в учнів є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є формування творчої особистості, а й тому, що людина, яка вміє творчо мислити, в нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, такій людині буде легше адаптуватися в житті. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань закладів освіти.

Актуальність

Саме тому тема даної роботи є надзвичайно актуальною, адже ми, психологи, повинні не лише давати знання дітям, а й готувати їх до самостійного життя.

Творчість у школярів – це діяльність, що пов’язана з створенням чогось нового, оригінального, унікального.

Діапазон творчих завдань незвичайно широкий за складністю – від вирішення головоломки до наукових відкриттів – але суть їх одна: при їх вирішенні людина знаходить новий шлях або створюється щось нове, тобто відбувається акт творчості. Саме тут і потрібні особливі якості розуму, такі як спостережливість, уміння зіставляти і аналізувати, комбінувати, знаходити зв’язки і залежності, закономірності і так далі – все те, що в сукупності і складає творчі здібності.

У молодшому шкільному віці діти мають в своєму розпорядженні значні резерви розвитку. Їх виявлення і ефективне використання – одне з головних завдань як педагогіки так і психології. У цьому віці закріплюються і розвиваються далі ті основні людські характеристики пізнавальних процесів (увага, пам’ять, уява, мислення і мова), необхідність яких пов’язана зі вступом до школи. З «натуральних» (по Л.С. Виготському) ці процеси до кінця молодшого шкільного віку повинні стати «культурними», тобто перетворитися на вищі психічні функції, довільні і опосередковані.

Мета програми: розвиток  творчих  здібностей, креативності  мислення, різних  видів пам’яті, уяви, фантазії, уваги; дослідження та усвідомлення учасниками групи свого творчого потенціалу та креативності у собі; активізувати процеси особистісного творчого розвитку.

Завдання програми:

 1. Познайомитися, встановити та налагодити позитивний емоційний контакт між учнями та психологом;

2.Сприяти процесу формування партнерської позиції у творчій діяльності, спілкуванні, уміння слухати та розуміти людину.

 1. Розвивати креативність мислення.

4.Підвищення рівня розвитку уяви, уваги, пам’яті.

 1. Створювати сприятливі умови для становлення креативності, як базової якості особистості.

Структура програми складається з восьми занять (8 годин), які  проводяться на годинах спілкування з психологом; кожне заняття тематичне, завершене, може використовуватися як окреме заняття.   Тривалість  кожного заняття – 35-45 хв. Частота занять – один раз в тиждень.

Під час викладання даної програми використовуються такі методи та форми роботи:

 • рольова гра;
 • мозковий штурм;
 • робота в групах;
 • дискусія;
 • бесіда;
 • релаксаційні вправи;
 • вправи на розвиток уваги,уяви,пам’яті,мислення;
 • анкетування.

Кожне заняття починається ритуалом вітання, що виконують функцію встановлення емоційно-позитивного контакту психолога з учнем, а завершується ритуалом прощання. Ця процедура сприяє згуртованості дітей, створює атмосферу групової довіри й прийняття.

Основна частина заняття містить вправи, ігри, прийоми, обумовлені темою й метою заняття.

Обговорення підсумків заняття або рефлексія передбачає емоційну й значеннєву оцінку змісту заняття в ході заключного обговорення.

Очікувані результати:

 • Зростання більш високого рівня розвитку творчих здібностей та креативності
 • зростання інтересу дітей до творчої діяльності;
 • розвиток психічних процесів.

Критерії комплектування груп:

На основі проведеної діагностичної роботи з метою вивчення рівня розвитку творчих здібностей учнів до занять запрошуються діти з високим рівнем розвитку творчого мислення та учні, які виявили бажання працювати в групі.

Завантажити: Розвиток креативних та творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку + Сертифікат (Розмір: 1.0 MB, Завантажень: 69)
Back to top button