Конспекти уроків англійської мови 10 класУсі уроки англійської мовиФайли

“Охорона навколишнього середовища”. Лексика до теми (10 клас. Англійська мова)

Автор: Кремененко Інна Володимирівна

Навчальний заклад: Аерокосмічний ліцей на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського

Тема заняття. “Охорона навколишнього середовища”. Лексика до теми.

Мета заняття:

   -методична: удосконалювати методику проведення практичного заняття, спрямованого на засвоєння лексики по темі «Охорона навколишнього середовища» з використанням особистісно-орієнтованих і мультимедійних технологій;

   -дидактична: формувати у ліцеїстів комунікативну компетенцію – вміння здійснювати усно мовне спілкування (в монологічного та діалогічного формах), вміння розуміти на слух зміст автентичних текстів, формування мовних знань по темі «Охорона навколишнього середовища»;

   -розвиваюча: продовжити розвиток навичок аудіювання, монологічного

висловлювання з теми; розвиток лексичних та граматичних навичок;

формувати вміння порівнювати, узагальнювати і робити висновки за запропонованою темою.

   -виховна: формувати відповідальне ставлення до природи; виховувати правильне екологічну поведінку, виховувати позитивне ставлення до англійської мови як засобу спілкування, розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися ним як засобом спілкування, бажання до подальшого самовдосконалення в області володіння англійською мовою.

Вид заняття: практичне.

Тип заняття: комбіноване.

Форми роботи: фронтальна, групова.

Методи проведення заняття: словесний, наочний, пошуковий, контроль і взаимопроверка, тестова перевірка знань, постановка проблемних питань, лексична гра.

Міждисциплінарні зв’язки.

Дисципліни, які забезпечують.

Біологія. Розділ Надорганізменного рівень організації життя. Основи екології. Тема: Предмет екології. Екологічні фактори середовища. Екосистеми і їх властивості. Потік енергії і ланцюги харчування.

Дисципліни, які забезпечуються.

Хімія. Розділ Хімія і життя. Тема: Проблеми. Пов’язані із застосуванням лікарських препаратів. Хімія в повсякденному житті. Хімічне забруднення навколишнього середовища і його наслідки.

Забезпечення заняття.

  1. Наочні посібники: презентація Power Point.
  2. Роздатковий матеріал: картки із завданнями, словники.

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний екран, проектор, відеоматеріали.

Завантажити: "Охорона навколишнього середовища". Лексика до теми (10 клас. Англійська мова) + Сертифікат (Розмір: 1.3 MB, Завантажень: 184)