МОН презентує проєкт Державного стандарту базової середньої освіти

Проєктом визначено: – мету та принципи організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти ІІ ступеня; – зміст ключових компетентностей здобувачів базової середньої освіти; – загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей, вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів базової середньої освіти; – загальний обсяг навчального навантаження здобувачів у базових навчальних планах; … Читати далі МОН презентує проєкт Державного стандарту базової середньої освіти