Історія України 9 клас. Програма 2005 року

Розробки уроків у відповідності до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»” (Перун 2005).

Завантажити календарно – тематичне планування можна тут.

Тема Уроки Презентації Додаткові матеріали Статті до теми

І СЕМЕСТР

Тема 1.  Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХ століття

 1 Вступ. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську)  Урок      
 2 Витоки формування української нації  Урок      
 3 Особливості формування української нації  Урок      
 4 Узагальнення з теми «Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХ століття»  Урок      
Тема 2. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ століття
 5 Українські землі в складі Російської імперії  Урок      
 6 Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії  наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ століття  Урок      
 7 Вплив міжнародних відносин на становище України в першій третині ХІХ століття  Урок      
 8 Початок національного відродження в Східній Україні  Урок      
 9 Пробудження національного життя в Західній Україні  Урок      
 10 Розгортання масонського, декабристського та польського повстанського рухів на теренах України  Урок      
 11 Узагальнення з теми «Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ століття»  Урок      
Тема 3. Соціально – економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ століття
 12 Сільське господарство й аграрні відносини в українських землях у першій половині ХІХ століття  Урок      
 13 Промисловий розвиток України в першій половині ХІХ століття  Урок      
 14 Українські міста і торгівля в першій половині ХІХ століття  Урок      
 15 Соціально – економічне становище українців у першій половині ХІХ століття під владою Російської та Австрійської імперій  Урок      
 16 Соціальні рухи та виступи селянства в першій половині ХІХ століття  Урок      
 17 Кирило – Мефодієвське братство  Урок      
 18 Національно – визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії  Урок      
Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ
 19 Освіта і наука України в першій половині ХІХ століття  Урок      
 20 Нова українська література і театр  Урок      
 21 Архітектура, образотворче мистецтво  Урок      
 22 Музика, народний побут  Урок      
 23 Узагальнення з теми «Соціально – економічне життя народу та український національний рух. Культурне життя в українських землях наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ»  Урок      
 24 Повторення теми «Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХ століття»  Урок      

ІІ СЕМЕСТР

Тема 5.  Модернізація українського суспільства в середині –у другій половині XIX століття.

 25 Економіка Західної України в другій половині  XIX століття  Урок      
 26 Селянська реформа 1861 року в Наддніпрянській Україні  Урок      
 27 Розвиток української промисловості  Урок      
 28 Демократичні реформи 60-70 –х років  XIX століття  Урок      
 29 Модернізація повсякденного життя в Україні  Урок      
 30 Узагальнення з теми «Модернізація українського суспільства в середині –у другій половині XIX століття»  Урок      
Тема 6.  Національна ідея в другій половині  XIX століття українофільський, культурницький і політичний етапи визвольного руху
 31 Україна в геополітичних планах Німеччини, Росії, Австро – Угорщини  Урок      
 32 Наслідки перебування українських земель у складі Австро – Угорської та Російської імперії  Урок      
 33 Виразники української національної ідеї в другій половині XIX століття  Урок      
Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині  XIX століття    
 34 Початок громадянського руху в Наддніпрянщині  Урок      
 35 Суспільно- політичний рух у 50-60 – х роках XIX століття на західноукраїнських землях  Урок      
 36 Громадсько – політичний рух у Наддніпрянській Україні в 70-90 – х роках XIX століття  Урок      
 37 Відродження громадівського руху  Урок      
 38 Суспільно – політичний рух у Західній Україні протягом 70-90 – х років XIX століття  Урок      
 39 Узагальнення з теми «Національна ідея в другій половині  XIX століття . Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині  XIX століття.»  Урок      
Тема 8.  Культурне життя України в другій половині  XIX століття
 40 Освіта в другій половині XIX століття  Урок      
 41 Українська наука та література в другій половині XIX століття  Урок      
 42 Українське мистецтво та архітектура в другій половині XIX століття  Урок      
 43 Народне мистецтво. Повсякденне життя українців у другій половині XIX століття  Урок      
 44 Узагальнення з теми «Культурне життя України в другій половині  XIX століття»  Урок      
Тема 9 Наш край наприкінці  XVIII — у XІX ст.
 45 Особливості модернізації регіону і краю в другій половині ХVІІІ — поч. ХХ ст.  Урок      
 46 Духовне життя: вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури.  Урок      
 47 Повсякденне життя різних верств місцевого населення.  Урок      
 48 Узагальнення з теми «Наш край наприкінці  XVIII — у XІX ст.»  Урок      
 49 Повторення теми «Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ століття»  Урок      
 50 Повторення теми «Соціально – економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ століття»  Урок      
 51 Повторення теми «Національна ідея в другій половині  XIX століття»  Урок      
 52 Повторення теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині  XIX століття»  Урок      

Залишити відповідь

Back to top button