Позаурочна робота з основ здоров'яУсі уроки основ здоров'яФайли

Програма виховної роботи для учнів 5-7 класів «Буду здоровим!», календарно – тематичне планування до програми

Автор: Дударєва Оксана Володимирівна

Навчальний заклад: Білоцерківська гімназія №2 Білоцерківської міської ради Київської області

Програма виховної роботи для учнів 5-7 класів «Буду здоровим!», календарно – тематичне планування до програми

Пояснювальна записка

Людина – найвища цінність суспільства. Проте з кожним роком збільшується кількість факторів, які негативно впливають на її життя і здоров’я. В більшості випадків ці факти породжуються самою людиною, її необачним ставленням до свого здоров’я, навколишнім середовищем.

Тому на сучасному етапі перед школою стоїть складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, людини творчої, ініціативної і самостійної, з домінуючою світоглядною установкою на пріоритетну цінність здорового способу життя, фізично, соціально, духовно та психічно здорової особистості. Здоровий спосіб життя це все те в людській життєдіяльності, що має відношення до збереження і зміцнення здоров’я.

Аналіз стану здоров’я школярів свідчить про вкрай негативні тенденції його розвитку. Тільки 10-18% школярів не мають порушень у стані здоров’я. Недотримання основних гігієнічних принципів у побуті та організації навчального процесу значною мірою зумовлює зростання кількості гострих, небезпечних для життя та хронічних захворювань серед школярів: порушення постави, плоскостопість, зниження гостроти зору, прояви психічної та соматичної дезадаптації. Детальна картина стану здоров’я учнів 5 класу виявилась також невтішною: лише 23% дітей можна вважати практично здоровими, 77% – мають різні захворювання, у тому числі хронічні; 44,5% дітей – тубінфіковані.

Аналіз завдань сучасного розвитку шкільного виховання та даних про захворюваність дітей. Невміння дітей керувати своїм здоров’ям зумовили розробку програми виховної роботи ”Буду здоровим!”, яка спрямована на формування та розвиток фізичного, психічного, соціального і морального здоров’я особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоровий спосіб життя, створення умов для підготовки учнів до суспільно значущого самоутвердження, самореалізації у дорослому житті.

Програма розроблена з метою надання превентивної та оперативної допомоги дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних з фізичним, психічним і духовним здоров’ям, створення оптимальних умов для самореалізації та виховання особистості.

Програмою передбачена реалізація наступних завдань: ознайомлення учнів з теоретичними основами знань з питань фізичної, особистісної, соціальної   культури   здоров’я,   набуття   учнями   досвіду   самоаналізу, саморегуляції поведінки, формування навичок здорового способу життя, створення   передумов   для   розвитку   творчої   особистості,   підвищення ітелектуального   потенціалу   кожної    дитини,    дотримання   принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної  програми, створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій ycпixy та підтримки).

Змістове наповнення програми побудоване з дотриманням принципів цілеспрямованості, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, систематичності i послідовносп   виховання, опори на позитивне в людині.

Програма побудована з використанням наступних концептуальных підходів: систематичності (створення системи педагогічної взаемодії суб’єктів навчально-виховного процесу), доступності (залучення їх до управління виховним процесом), поеднання індивідуальних та колективних творчих справ учнів, що створюють умови для посилення взаемодії класного керівника та колективу учнів та їx батьків.

Оскільки програма розрахована на молодший підлітковий вік, то згідно з програмою “Основні орієнтири виховання”, актуальними в poбoтi з цією категорією є такі форми та методи роботи: словесні, irpoвi, креативні дослідницькі, наочні, методи проблемного викладу i творчої діяльності.

Змістове наповнення програми для вcix вікових періодів (5, 6, 7 класи) побудоване за 3-ма основними напрямами (модулями): ” Пізнай себе “, “Я в колективі’, “Я – особистість”; після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності i вимоги до виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано оріентовні форми проведения виховних справ та їx тематика для різних вікових категорій з урахуванням творчого підходу класного керівника, батьків та дітей на основі їхніx інтересів, запитів та потреб.

Завантажити: Програма виховної роботи для учнів 5-7 класів «Буду здоровим!», календарно – тематичне планування до програми + Сертифікат (Розмір: 396.2 KB, Завантажень: 358)
Back to top button