Методика викладання історії та правознавстваУсі уроки історіїФайли

Рольові ігри на уроках історії, як один із шляхів успішної соціалізації учнів. Методика використання рольових ігор на уроках історії

Автор: Сіренко Надія Вікторівна

Навчальний заклад: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 м.Павлограда

Рольові  ігри на уроках історії, як один із шляхів успішної соціалізації учнів. Методика використання рольових ігор на уроках історії

Викликом часу є соціалізація особистості, виховання та  становлення самодостатнього громадянина-патріота України, який поважає історію своєї країни і толерантно ставиться до інших народів та культур. Важливим чинником на шляху до соціалізації особистості є використання на уроках інтелектуальних ігор, дискусій, диспутів, прес-конференцій, засідань «круглого столу», тематичниї діалогів, ділових ігор та інших інтерактивних форм роботи, які  не тільки емоційно збагачують  уроки, а й формують предметні та життєві компетентності.

Гра посідає особливе місце в житті дитини. У дошкільному віці діти живуть грою, вона є необхідністю, головним видом діяльності. Через гру дитина пізнає світ, входить у світ людських стосунків та взаємодій. Не менш важливу роль виконує гра у школі. Без гри немає ні дитячого життя в школі, ні розвитку дитячого колективу. Правильно сконструйо­вана педагогічна гра більше, ніж будь-яка діяльність, дозволяє роз­вивати самостійність дитини, вра­ховуючи її вікові особливості. Ігрова діяльність на уроках сприяє підвищенню зацікавленості до предмета і полегшує засвоєння складних теоретичних понять. Та­ким чином, гра, яка є необхідністю та основним видом діяльності дити­ни, одночасно стає головним засо­бом інтелектуально­го розвитку та одним із шляхів соціалізації учня. Застосування дидактичних ігор у процесі навчання історії визнає за учнем активного суб`єкта, учасника і творця навчально-виховного процесу, партнера на уроці. Дякуючи грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість, вміння працювати в колективі, взаємодопомога.

Завантажити: Рольові ігри на уроках історії, як один із шляхів успішної соціалізації учнів. Методика використання рольових ігор на уроках історії + Сертифікат (Розмір: 515.1 KB, Завантажень: 1148)
  
Back to top button