Конспекти уроків української мови 6 клас

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології Мета: поглибити знання учнів про можливі джерела походження фразеологізмів; удосконалювати вміння розпізнавати в текстах фразеологізми, визначати їх вид та пояснювати значення Очікувані результати: учні пояснюють значення фразеологізмів, їх походження; правильно вживають фразеологізми в мовленні; користуються фразеологічним словником; підвищують мовну культуру. Обладнання: підручник, ...

читати все »

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником Мета: актуалізувати й поглибити знання школярів про предмет і завдання фразеології; розвивати вміння знаходити в тексті фразеологізми, пояснювати їх значення Очікувані результати: учні визначають роль фразеології в системі мови; користуються фразеологічним словником; пояснюють значення фразеологізмів; правильно вживають фразеологізми в мовленні. Обладнання: підручник, ...

читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму Мета: поглибити знання учнів про особливості наукового стилю; учити вибірково переказувати текст; розвивати мовленнєві здібності; підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні знають, що таке текст, які його ознаки; уміють визначати тему й основ­ну думку тексту; відтворюють почутий текст. Обладнання: підручник, дидактичний ...

читати все »

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль.  Ділові папери. Складання оголошення Мета: повторити відомості про офіційно-діловий стиль; ознайомити учнів із мовою ділових паперів; навчити складати оголошення, добираючи мовні засоби відповідно до стилю; збагачувати словниковий запас школярів Очікувані результати: учні додержуються вимог до мовлення й основних правил спілкування; помічають і виправляють недоліки у своєму й ...

читати все »

Офіційно-ділова лексика (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Офіційно-ділова лексика Мета: ознайомити учнів з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; виробляти вміння доречно її використовувати у власному мовленні, підвищувати рівень культури мовлення школярів Очікувані результати: учні аргументовано доводять приналежність лексики до певної групи, складають висловлювання про професію з ...

читати все »

Професійні слова й терміни (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Професійні слова й терміни Мета: ознайомити учнів із термінами та професіоналізмами; подати відомості про доцільність і правильність уживання в текстах художнього, науково-навчального, публіцистичного стилів; формувати вміння правильно використовувати в мовленні групи слів за сферою вживання Очікувані результати: учні визначають лексичне значення слова, до якої з груп слів за значенням, походженням, уживанням у ...

читати все »

Діалектні слова (6 клас. Українська мова)

6 клас. Українська мова - Шкільне життя

Діалектні слова Мета: ознайомити учнів із групами слів за сферою вживання; удосконалювати вміння школярів розрізняти їх у тексті, доречно використовувати у власному мовленні Очікувані результати: учні визначають належність слів до діалектних; оцінюють їх роль у тексті; користуються тлумачним словником. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачний словник Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

читати все »
Яндекс.Метрика