Конспекти уроків всесвітньої історії 9 клас

Модернізація Російської імперії (9 клас. Всесвітня історія)

Автор: Тканова Тетяна Пилипівна Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс “Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Тема уроку: Модернізація Російської імперії Мета уроку: охарактеризувати передумови скасування кріпосного права та проведення реформ в Росії; вказати на наслідки реформ та ...

читати все »

Тема: Народи Африки під владою європейських колонізаторів. Міжнародні відносини наприкінці XIX століття (9 клас. Всесвітня історія)

Мета: характеризувати головні міжнародні конфлікти та кризи, їх наслідки; визначати зовнішньополітичні орієнтири провідних держав світу в останній чверті XІX ст.; аналізувати причини утворення Троїстого союзу, оформлення франко-російського альянсу та союзу трьох імператорів; розкривати роль США в міжнародних відносинах, суть панамериканізму; давати характеристику міжнародному робітничому, профспілковому, жіночому рухам, Першому і Другому ...

читати все »

Тема: Китай у другій половині ХІХ століття (9 клас. Всесвітня історія)

Мета: пояснювати причини самоізоляції Китаю; висвітлювати наслідки європейського проникнення у Китай; розкривати причини піднесення національно-визвольного руху Китаю, з’ясовувати його особливості; аналізувати причини, перебіг та наслідки опіумних війн і тайпінського повстання. Обладнання: підручник  «Всесвітня історія. 9 клас» С.О. Осмоловський, Т.В. Ладиченко, 2009 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Всесвітня ...

читати все »

Тема: Британське володарювання в Індії (9 клас. Всесвітня історія)

Мета: встановлювати хронологічну послідовність подій; схарактеризувати політику Великої Британії щодо Індії; діяльність ІНК; висвітлювати наслідки британського володарювання в Індії; розкривати причини піднесення національно-визвольного руху Індії, його особливості; описувати повстання сипаїв у другій половині ХІХ ст.; висловлювати власне судження щодо впливу Великої Британії на розвиток індійського суспільства; застосовувати й пояснювати на ...

читати все »

Тема: Завершення формування світових колоніальних імперій (9 клас. Всесвітня історія)

Мета: характеризувати ознаки завершення територіального поділу світу, колоніальний гніт у країнах Cходу і Африки, експлуатацію сировинних і людських ресурсів; визначати особливості британського, французького і німецького колоніалізму, геополітику, суперечливі наслідки колоніального панування, зворотний вплив колоніальних володінь на розвиток і долю метрополій; показувати на карті колоніальний поділ світу наприкінці ХІХ ст., колонії ...

читати все »

Тема: Узагальнення з теми «Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу» (9 клас. Всесвітня історія)

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. Обладнання: картки з тестовими завданнями. Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

читати все »

Тема: Доба «Мейдзі» в Японії (9 клас. Всесвітня історія)

Мета: сформувати в учнів уявлення про Японію в другій половині ХІХ ст.; проаналізувати причини й наслідки реформ у Японії в другій половині ХІХ ст.; розглянути причини доби Мейдзі; охарактеризувати особливості розвитку японської економіки; порівняти процеси модернізації Японії та Росії; розвивати в учнів уміння оцінювати діяльність імператора Муцухіто; висловлювати власну думку ...

читати все »
Яндекс.Метрика