Конспекти уроків географії 11 клас

Картографія в епоху Середньовіччя. Картографія Нового часу. Розвиток картографії в Україні (11 клас. Географія)

Тема: Картографія в епоху Середньовіччя. Картографія Нового часу. Розвиток картографії в Україні. Мета уроку: сформувати знання про розвиток картографії в епоху Середньовіччя; пояснити досягнення картографів Нового часу; виявити особливості розвитку картографії в Україні; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, зображення карт Нового часу, фізична карта півкуль. Тип ...

читати все »

Формування уявлень людей про землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу (11 клас. Географія)

Тема: Формування уявлень людей про землю та її зображення на картах. Карти первісних народів і карти античного часу  Мета уроку: актуалізувати знання учнів про формування уявлень людей про Землю та її зображення на картах; пояснити особливості сприйняття оточуючого середовища первісними народами; виявити характерні риси карт античного часу; розвивати вміння користуватися ...

читати все »

Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості. Практикум №13 (11 клас. Географія)

Тема: Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості. Практикум №13. Практична робота «Вивчення принципів і правил створення культурних ландшафтів». Мета уроку: сформувати знання про культурний ландшафт; пояснити особливості його формування, з’ясувати характерні риси і властивості; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: атлас, підручник, довідники, ілюстрації з прикладами культурних ландшафтів. ...

читати все »

Територіальні комплекси, ландшафти. Вчення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт (11 клас. Географія)

Тема: Територіальні комплекси, ландшафти. Вчення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт. Системність – основа їх вивчення. Природний ландшафт.  Практикум №12. Практична робота «Складання географічних характеристик природних і антропогенних комплексів різного рангу» Мета уроку: сформувати знання про ландшафтну оболонку; виявити особливості природних ландшафтів та з’ясувати особливості їх класифікації; поглиблювати вміння користуватися ...

читати все »

Закономірність еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація (11 клас. Географія)

Тема: Закономірність еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація. Циклічність і ритмічність процесів у географічній оболонці. Практикум №1. Практична робота «Аналіз загальних географічних закономірностей, характеристика їх прояву в природі». Мета уроку: актуалізувати знання про загальні географічні закономірності; формувати вміння характеризувати їх прояви в природі; розвивати вміння користуватися джерелами географічної ...

читати все »

Етапи розвитку географічної оболонки, її складових та уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її горизонтальна і вертикальна диференціація (11 клас. Географія)

Тема: Етапи розвитку географічної оболонки, її складових та уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її горизонтальна і вертикальна диференціація Мета уроку: актуалізувати знання про географічну оболонку та основні етапи її розвитку; виявити закономірності її еволюції; познайомитися з особливостями вертикальної і горизонтальної диференціації географічної оболонки; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації. ...

читати все »

Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Вплив діяльності людини на довкілля (11 клас. Географія)

Тема: Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Вплив діяльності людини на довкілля  Мета уроку: сформувати знання про екосистеми та їх місце в організації біосфери; охарактеризувати основні екосистеми світу; з’ясувати наслідки впливу діяльності людини на довкілля; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації. Обладнання: підручник, атлас, довідники, дані про вплив діяльності людини ...

читати все »
Яндекс.Метрика