Конспекти уроків музичного мистецтва 6 клас

Музика як мова почуттів (узагальнення, тематичне оцінювання) (6 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Музика як мова почуттів (узагальнення, тематич­не оцінювання). Мета. Узагальнити матеріал за темою семестру «Музи­ка як мова почуттів». Перевірити знання учнів із теми (тематична атестація). Розвивати аналі­тичні, творчі, виконавські навички учнів. Вихо­вувати ціннісне ставлення до музики, народних традицій, а також естетичний смак, почуття пре­красного, чуттєво-емоційне сприйняття життя та музики. Музичний ...

читати все »

Музика як мова почуттів (узагальнення, тематичне оцінювання) (6 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Музика як мова почуттів (узагальнення, тематич­не оцінювання). Мета. Узагальнити матеріал за темою семестру «Музи­ка як мова почуттів». Перевірити знання учнів із теми (тематичне оцінювання). Розвивати ху­дожні, творчі здібності учнів, стимулювати зба­гачення емоційно-почуттєвої сфери. Виховува­ти вміння аналізувати, висловлювати власне емоційно-ціннісне ставлення до музики та мис­тецтва. Музичний та  візуальний матеріал: орієнтовні ...

читати все »

Пісні зимових свят (6 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Пісні зимових свят. Мета. Закріпити знання учнів про народні обрядові піс­ні (колядки та щедрівки). Визначити особливості фортепіанного циклу В. Барвінського «Колядки і щедрівки». Формувати вокально-хорові нави­чки учнів, уміння емоційно, виразно виконувати пісні. Виховувати інтерес до української обрядо­вої пісні, творчості В. Барвінського, а також по­вагу та інтерес до народних традицій, ...

читати все »

Пісням присвячене життя (6 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Пісням присвячене життя. Мета. Визначити особливості музичної мови обро­бок М. Леонтовича. Розвивати вокально-хорові навички, творчі виконавські здібності учнів, збагачувати їхній емоційно-естетичний досвід. Ви­ховувати інтерес до хорової пісні, творчості М. Ле­онтовича, а також почуття співпереживання. Музичний та візуальний матеріал: М. Леонтович. Обробки українських народних пісень «Пряля» та «Щедрик» (слухання); українська ...

читати все »

Музика єднає континенти (6 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Музика єднає континенти. Мета. Визначити різноманітність виражальних засобів музики Дж. Гершвіна, американських та укра­їнських народних пісень. Розвивати вокально-хорові навички та вміння вдумливо сприймати й інтерпретувати контрастні за змістом і. зву­чанням твори. Виховувати інтерес до творчос­ті Дж. Гершвіна, Поля Робсона, американської культури. Музичний матеріал: Дж. Гершвін «Колискова» з опери «Поргі ...

читати все »

Музичний плин до Батьківщини (6 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Музичний плин до Батьківщини. Мета. Визначити інтонаційно-образний зміст Друго­го концерту для фортепіано з оркестром С. Рахманінова та втілені в ньому почуття. Закріпити  значення терміна «концерт». Розвивати чуттєво-емоційне сприйняття учнів, образне мислення, вокально-хорові навички. Виховувати почуття любові до Батьківщини, кращі моральні якості особистості, інтерес до музики, творчості С. Рахманінова, Ю. ...

читати все »

Тема: Співає вольність України (6 клас. Музичне мистецтво)

Мета. Допомогти учням усвідомити важливу роль му­зичного мистецтва в боротьбі за незалежність України. Формувати вміння сприймати та інтер­претувати музичні твори маршового характеру, вміння виконувати маршові пісні. Виховувати ін­терес до історії українського народу та його музи­ки, а також почуття патріотизму і кращі моральні якості особистості. Музичний та візуальний матеріал: О. Боровський ...

читати все »
Яндекс.Метрика