Конспекти уроків геометрії 9 клас

Тема уроку. Координати середини відрізка. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: виведення формул для знаходження координат середини відрізка та формування вмінь учнів застосовувати ці формули до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: записують та доводять формули координат середини відрізка. Застосовують вивчені формули до розв’язування ...

читати все »

Тема уроку. Прямокутна система координат на площині. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: узагальнення та систематизація матеріалу про декартову прямокутну систему координат. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують прямокутну систему координат. Застосовують вивчені означення до розв’язування задач.

читати все »

Тема уроку. Контрольна робота № 2. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Правильні многокутники». Тип уроку: контроль навчальних досягнень учнів. Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують вивчені означення, теореми, формули і властивості до розв’язування задач.

читати все »

Тема уроку. Площа круга та його частин. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: виведення формули для знаходження площі круга, кругового сектора, кругового сегмента. Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Довжина кола і площа круга» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують круговий сектор і сегмент. Формулюють теорему про площу круга. Записують ...

читати все »

Тема уроку. Довжина кола і дуги кола. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: виведення формул для знаходження довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Довжина кола і площа круга» [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: записують і пояснюють формули довжини кола і дуги кола. Формулюють теорему ...

читати все »

Тема уроку. Побудова правильних многокутників. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: ознайомлення учнів з правилами побудови правильних многокутників (зокрема трикутників, чотирикутників і шестикутників). Тип уроку: комбінований. Вимоги до рівня підготовки учнів: будують правильний трикутник, чотирикутник і шестикутник.

читати все »

Тема уроку. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: Виведення формул для радіусів вписаних і описаних кіл правильного многокутника. Формування вмінь застосовувати виведені формули до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: табл. 5, 6. Вимоги до рівня підготовки учнів: записують і пояснюють формули радіусів вписаного та описаного кіл правильного многокутника; радіусів вписаного й описаного кіл ...

читати все »

Тема уроку. Правильні многокутники. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування поняття правильного многокутника, центра і центрального кута правильного многокутника. Формування вмінь застосовувати вивчений матеріал до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: табл. 4. Вимоги до рівня підготовки учнів: формують означення правильного многокутника; застосовують вивчені означення до розв’язування задач.

читати все »

Тема уроку. Контрольна робота № 1. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Розв’язування трикутників». Тип уроку: контроль навчальних досягнень учнів. Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують вивчені означення, теореми, формули і властивості до розв’язування задач.

читати все »

Тема уроку. Розв’язування задач. (9 клас. Геометрія)

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати вивчений матеріал до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: табл. 3. Вимоги до рівня підготовки учнів: застосовують вивчені означення, теореми, формули і властивості до розв’язування задач.

читати все »
Яндекс.Метрика