7 клас. Алгебра

Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Розкладання многочленів на множники. Формули скороченого множення». (7 клас. Алгебра)

Мета уроку: систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок. Тип уроку: систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок учнів.

читати все »

Тема уроку. Розв’язування вправ на застосування формули різниці квадратів. (7 клас. Алгебра)

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати формули [latex](a-b)(a+b) = a^2-b^2[/latex] і [latex]a^2-b^2=(a-b)(a+b)[/latex]. Тип уроку: формування вмінь та навичок.

читати все »

Тема уроку. Розв’язування вправ на застосування формули різниці квадратів. (7 клас. Алгебра)

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати формулу [latex]a^2-b^2=(a-b)(a+b)[/latex] при розв’язуванні вправ. Тип уроку: формування вмінь та навичок.

читати все »

Тема уроку. Розв’язування вправ на застосування формули квадрата двочлена. (7 клас. Алгебра)

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати формулу квадрата двочлена при спрощенні виразів. Тип уроку: формування вмінь та навичок.

читати все »
Яндекс.Метрика