Конспекти уроків алгебри 11 клас

Упорядковані множини. Перестановки (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Упорядковані множини. Перестановки. Мета уроку: Познайомити учнів з перестановками без повторень, формулою числа перестановок без повторення. Формування умінь знаходити число перестановок із n елементів.

читати все »

Числові множини (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Числові множини. Мета уроку: Познайомити учнів з розширенням числових мно­жин: числові множини N, Ζ, Q, R та множина комп­лексних чисел (С). І. Перевірка домашнього завдання. Фронтальна бесіда за запитаннями №№ 1—10 із «Запитання і завдання для повторення» розділу XII з використанням таб­лиці 12. Перевірка виконання вправ №№ 1—4. ...

читати все »

Множини. Операції над множинами (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Множини. Операції над множинами. Мета уроку: Формування знань учнів про множину та її елемен­ти, порожню множину, способи задання множин та про операції над множинами: об’єднання, переріз, різниця множин.  І. Аналіз контрольної роботи. Сприймання матеріалу про множини (підмножини). Під множиною в математиці розуміють зібрання, сукупність будь-яких предметів, об’єктів, об’єднаних ...

читати все »

Диференціальні рівняння (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Диференціальні рівняння. Мета уроку: Познайомити учнів з диференціальними рівняння­ми, їх розв’язками. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити правильність виконання домашніх вправ та відпо­вісти на запитання, які виникли в учнів при виконанні домашніх завдань.

читати все »
Яндекс.Метрика