Конспекти уроків алгебри 10 клас

Розв’язування вправ (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Розв’язування вправ. Мета уроку: Формування умінь учнів використовувати основні властивості логарифмів до розв’язування вправ. І. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування учнів за № 6—14 із «Запитання і зав­дання для повторення» та відповіді учителя на запитання учнів щодо виконання вправ № 24 (2), 27, 28, 31 (3).

читати все »

Основні властивості логарифмів (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Основні властивості логарифмів. Мета уроку: Вивчення основних властивостей логарифмів. По­знайомити учнів з логарифмуванням і потенціюван­ням виразів. І. Перевірка домашнього завдання. Три учні відтворюють розв’язування вправ № 4, 6, 18. Усне розв’язування вправ на обчислення логарифмів з вико­ристанням таблиці 22 для усних обчислень.

читати все »

Розв’язування показникових рівнянь, систем і нерівностей (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Розв’язування показникових рівнянь, систем і не­рівностей. Мета уроку: Формування умінь розв’язувати показникові рівнян­ня, системи і нерівності. І. Перевірка домашнього завдання. Три учні відтворюють розв’язування вправи № 2 (11; 13; 16). Колективне розв’язування нерівностей, аналогічних домаш­нім: вправи № 2 (30; 31).

читати все »

Розв’язування показникових нерівностей (10 клас. Алгебра)

Тема уроку: Розв’язування показникових нерівностей. Мета уроку: Формування умінь учнів розв’язувати показникові не­рівності.  І. Перевірка домашнього завдання. Відповіді на запитання, що виникли в учнів при виконанні до­машніх завдань. Усне розв’язування показникових нерівностей з використан­ням таблиці 21 для усних обчислень «Показникові нерів­ності ».

читати все »
Яндекс.Метрика